Crimini di guerra


Presentazione

Itinerari

Documenti

Immagini

Collegamenti

Autori

       
Un pezzo nascosto di storia italiana del Novecento
I morti nel campo di concentramento per internati civili di RAB / ARBE
nominativo - data di nascita - luogo di nascita (provincia) - data del decesso

A
Asnic Janeza Jozef, 2.12.1906, Tusev Dol, 1.12.1942
Alin Jozeta Srecko, 1914, Jezica (Ljubljana), 27.12.1942
Anzelic Franceta Jozef, 3.8.1905 Velike Bloke, 24.3.1943
Anzur Matije Antun, anni 20, Cabar, 23.2.1943
Anzur Franciske Franc, 4.11.1898 Sostro, 31.12.1942
Arh Vjekoslava Franjica, 1.2.1941, Crni Lazi (Cabar), 30.7.1942
Arko Jakoba Jozef, 1.3.1896 Sodrazica, 8.6.1943
Arnic Maksa Boris, 1.4.1905 Ljubljana, 4.12.1942
Avsec Andreja Andrej, 14.2.10-20 Knezja Njiva, 9.2.1943
Avsec Franc, 12.8.1923 Knezja Njiva, 12.4.1943

B
Badec Matevza Jakob, 21.4.1904 Vrhnika (Stari trg pri Lozu), 18.12.1942
Bahor Janeza Mihael, 1894, Ljubljana, 7.12.1942
Bajec Franciska Franc, 14.5.1904 Babno Polje, 16.11.1942
Bajuk Martina Franc, anni 46, Radovica, 16.11.1942
Bajuk Marka Janez, 1.3.1908 Radovica, 16.11.1942
Bajuk Martina Stanislav, 31.5.1909 Radovica, 24.2.1942
Baikovec Jozefa Franc, 5.2.1925 Zilje, 3.1.1943
Baikovec Janeza Janez, 22.11.1909 Balkovci, 23.11.1942
Baikovec Petra Janez, 14.11.1908 Zjije, 17.1.1943
Baikovec Petra Peter, 16.4.1910 Preloka, 27.6.1943
Ban Martina Adam, anni 64, Podhum (Susak), 1942
Ban Stanka Julijana, anni 4, Podhum (Susak), 1943
Ban Mata Kata, anni 65, Podhum (Susak), 1943
Ban Julije Stanislav, anni 2, Podhum (Susak), 22.11.1942
Baraga Tomaza Andrej, 11.12.1886 Cerknica, 15.12.1942
Barle Janeza Janez, 21.3.1912 Gorenje Kamenje, 4.1.1943
Bavec Jurija Franc, 10. 10. 1887 Iga vas, 19.11.1942
Bavec Matije Jakob, 21.4.1904 Vrhnika pri Lozu, 18.12.1942
Becaj Franciske Alojzij, 17.11.1914 Becaji, 15.11.1942
Becaj Antona Franc, 4.12.1907 Hruskarji, 26.11.1942
Beiko Ivana Janez, 1888, Doblice, 6.11.1942
Bencina Franciska Janez, 15.7.1907 Novi Kot (Draga), 6.1.1943
Bencina Primoza Janez, 11.6.1878 Novi Kot (Draga), 5.12.1942
Bencina Ivana Josip, 12.6.1878 Ravnice (Trsce), 26.12.1942
Bencina Ivana Josip, 20.3.1921 Ravnice (Trsce), 6.1.1943
Bencina Antuna Zvonko, 1940, Prezid, 18.9.1942
Bende Janeza Janez, 1904, Kotlica (Fiume), 14.11.1942
Bercan Jakoba Ludvik, 2.9.1921 Grnja Slivnica (Smarje - Sap), 18.1.1943
Berkopec Jurija Peter, 23.3.1908 Vinica, 4.11.1942
Berlec Matija France, 1894, Brezovica, Ljubljana, 7.11.1942
Bernik Marije Joze, 8.2.1887, Hrusevo (Dobrova), 30.11.1942
Bertoncelj Janeza Franc, 9.1.1895 Godegic, d. Bizovik, 26.11.1942
Bernik Marije Jozef, 8.2.1887 Ljubljana, 29.11.1942
Beuk Leonarda Dragica, anni 40, Fazonci (Plesce), 1943
Beuk Juraja Jelena, anni 70, Fazonci (Plesce), 1943
Bevka Janeza Janez, 27.10.1881 Breg, 5.11.1942
Blatnik Jozefa Jozef, 8.7.1893 Vrhpolje (St. Jernej), 26.11.1942
Bobnar Antona Anton, 6.2.1902 Gorenji Globodol, 10.1.1943
Bobnar Jozefa Joze, 24.3.1894, Veliki Lipovec (Ajdovec), 3.12.1942
Bobnar Janeza Martin, 9.9.1924 Novo mesto, 20.10.1942
Bogataj Antona Franc, 1.2.1915 Rakitna, 8.1.1943
Boh Janeza Janez, 23.2.1891 Glinek (Smarje-Sap), 24.2.1943
Boh Jerneja Jernej 15.5.1904 Gumnisce, 6.11.1942
Boiha Leopolda Matej, 9.9.1897 Sladka Gora, d. Kot (Semic), 20.12.1942
Bohte Jozefa Francisek, 16.7.1895 Hrusica (Stopice), 25.12.1942
Boldan Pavla Franc, 1.2.1924 Gradenc (Hinje), 6.2.1943
Boika Valentina Valentin, 21.9.1914 Semic, 26.11.1942
Boite Janeza Anton, 5.12.1903 Selska Gora (Mirna), 21.1.1943
Bozga Janeza Jakob, 15.7.1890 Mali Lipoglav, 10.1.1943
Bozic Mihaela Mihael, 25.8.1888 Dobrova, 20.2.1943
Bradesko Franciska Franc, 2.2.1891 Podolnica, 26.12.1942
Brancelj Jozefa Franc, 15.10.1925 Gorenja Brezovica (Preserje), 8.1.1943
Bravaric Jozeta Janez, 1923 Stanica (Karlovac), 7.1.1943
Brejc Janeza Janez, 1889 Predoslje, 19.12.1942
Brence Matije Janez, 21.4.1860 Rakitna, 26.3.1943
Brezovar Janeza Janez, 1907 Zagradisce, 31.1.1943
Brkopec Jurija Peter, anni 36, Vinice, 4.11.1942
Brlec Matije Franc, 2.10.1894 Sela pri Kamniku, d. Bizovik, 7.11.1942
Bruncek Franciska Janez, 23.3.1900 Ljubljana, 24.10.1942
Bukovac Ivana Franjo, ?, Sokoli (Trsce), 1943
Bukovac Ivana Ivan, anni (?), Sokoli (Trsce), 1943
Bukovac Jakova Ivan, 1873, Sokoli (Trsce), 1942
Bukovac Jakoba Janez, 1873, Krizmani (Fiume), 9.12.1942
Bura Ivana Antun, 1888, Podkilavac (Susak), 18.11.1942
Bura Ljubomira Ljubica, anni 4, Podkilavac (Susak), 1942
Butala Janeza Anton, 21.11.1910 Butoraj (Crnomelj), 30.10.1942
Butala Janeza Janez, 8.12.1897 Gradac (Podzemelj), 24.12.1942

C
Cankar Gregorja Anton, 25.4.1912, Dolenja vas, 16.12.1942
Cankar Matije Janez, 23.2.1894, Babna Gora, 4.4.1943
Cankar Franciska Jozef, 5.8.1891 Dobrunje, 1.12.1942
Cankar Gregoria Joze, 1912, Dolenja vas, 16.12.1942
Celarc Franciska Franc, 29.10.1922 Dobrova, 14.12.1942
Centa Janeza Edvard, 13.12.1914 Selo (Rob), 27.12.1942
Cesar Janeza Anton, 9.6.1898 Vrbovec (Dobrnic), 10.3.1943
Ciber Matije Jakob, 16.7.1898 Kot (Ig), 13.12.1942
Cimperman Franciska Alojzij, 21.3.1902 Brezje (Lipoglav), 20.11.1942
Cimpric Jakoba Jakob, 13.4.1880 Novi Kot (Draga), 30.11.1942
Cimpric Jurija Jurij, 20.3.1870 Novi Kot (Draga), 22.11.1942
CimpricValentina Lojze,1941, Novi Kot (Draga), 30.9.1942
Cimpric Jakova Marija, 31.1.1875,Goraci (Cabar), 17.12.1942
Cimpric Filipa Vjekoslav, 14.9.1929 Goraci (Cabar), 5.3.1943
Ciuha Jakoba Janez, 15.5.1889 Dobrova, 18.11.1942
Colnar Franca Blaz, 1926, Podkilavac (Susak), 5.11.1942
Colnar Josipa Franjo, 1897, Podkilavac (Susak), 5.11.1942
Colnar Petra Marija, anni 46, Podkilavac (Susak), 1943
Covar Ivana Dusan, anno 1, Goraci (Cabar), 1942
Cunder Gregorja France, 1890 Jarse, 16.1.1943

CC
Cadez Franja Antonija, 1938, Resmani (Cabar), 22.11.1942
Cadez Antuna Antun, 20.4.1871 Resmani (Cabar), 7.11.1942
Cadez Franja Josip, 18.2.1938 Resmani (Cabar), 1942
Cadez Josipa Rozalija, 21.8.194 1, Resmani (Cabar), 13.9.1942
Cadonic Marka Franc, 11.9.1919 P'tsburg (USA), d. Baikovcl, 20.11.1942
Cadonic Marka Jozef, 7.3.1917 Baikovcl, 2.12.1942
Campa Alojzija Ivan, 24.3.1905 Ravn' Dol, settembre 1943
Campa Primosa Ludvik, 18.8.1892 Gora pri Sodra21c1, d. Gomji Ig, 19.12.1942
Cemas Matije Franc, 26.1.1896 Zllje, 7.12.1942
Cerednjícenko Vasllija Janez, 29.3.1923 Preloka, 4.12.1942
Ceme Jozefa Alojzij, 6.3.1892 Reka - Trebeljevo, 30.12.1942
Ceme Janeza Pavel, 6.1.1875 Grcarice, 15.11.1942
Colmar Josipa Franjo, 1897 Susak, 18.11.1942
Cop Nikola Antun, 21.12.1850, Smrecje (Gerovo), 4.11.1942
Cop Bogdana Josip, 1940, Sokoli (Trsce), 8.11.1942
Cop Miroslava Emanuel, 1904, Sokoli (Trsce), 16.11.1942
Cop Franja Franjo, 1940, Sokoli (Trsce), 4.10.1942
Cop Josipa Franjo, 1869, Sokoli (Trsce), 4.12.1942
Cop Miroslava Franjo, 1909, Sokoli (Trsce), 18.12.1942
Cop Josipa Isnacije, 1868, Sokoli (Trsce), 25.11.1942
Cop Jurija Joze, anni 31, Smrecje (Gerovo), 1942
Cop Blaza Josip, 11.3.1911 Belica (Osilnica), 15.11.1942
Cop Alberta Stjepan, 1882, Sokoli (Trsce), 6.11.1942
Cop Josipa Stjepan, 24.12.1882 Smrecje (Gerovo), 4.11.1942
Cop Antuna Valentin, 7.2.1883 Brinjeva Draga, 30.11.1942
Cop lzidorja Valentin, 9.2.1896 Trsce, 28.10.1942
Cop Valentina Valentin, 28.8.1922, Brinjeva Draga, 10.2.1943
Cop Miroslava Veronika, anni ?, Sokoli (Trsce), 1943
Cop Stjepana Veronika, anni ?, Sokoli (Trsce), 1943
Coz Antona Anton, 20.10.1900 Pance, 27.12.1942
Coz Antona Jozef, 13.12.1894 Sap (Smarje - Sap), 24.11.1942
Crnic Mikota Miko, 11.6.1909 Bedenj, 27.11.1942
Cuk Jakoba Vilibald, 1922 St.. Pavel (Celje), 29.12.1942

D
Debeljak Janeza Alojzij, 7.7.1888 Segova vas, d. Babno Polje, 8.1.1943
Debeljak Antona Franc, 13.12.1902 Podgora (Stari trg pri Lozu), 11.11.1942
Debeljak Antona Franc, 28.1.1904 Rakovnik (St.  Rupert), 26.12.1942
Debeljak Janeza Janez, 7.12.1924 Ljubljana, 11.10.1942
Debeljak Antona Jozef, 15.8.1909 Podgora (Stari trg pri Lozu), 24.12.1942
Debevc Tomasa Franc, 28.1.1892 Rakitna, 24.11.1942
Debevc Lovrenca Joze, 18.2.1893 Kot (Ig), 9.11.1942
De Ceco Bazilija Anton, 31.10.1900 Gorenja vas, d. Struge, 18.11.1942
Dejak Antona Janez, 30.4.1888 Ribnica, 25.10.1942
Derganc Jurija Alojzij, 4.6.1901 Podgora (Precna), 31.12.1942
Dermastja Antona Janez, 16.6.1908 Zadvor (Sostro), 13.1.1943
Dezeljan Franciska Milan, 1916, Dolanji ?, 30.11.1942
Dimnik Mihaela Valentin, 4.2.1897 Jarse (Ljubljana), 8.(9.)1.1943
Djuric Ivana Josip, 20.7.1892, Kudeli (Kastav), 10. 12.1942
Dobovicnik Jozefa Martin, 1883, Loka, Dobrna, 23.12.1942
Dobravec Jakoba Jozef, 1.4.1921 Mramorovo, 3.(4.)1.1943
Dobrin Petra Gasper, 3.1.1887 Trzic, d. Preserje, 10. 12.1942
Dolenc Antona Jakob, 3.5.1893 Babna Gora, 23.(24.)11.1942
Doles Janeza Anton, 13.5.1898 Ponikve (Dobrepolje ?), 23.10.1942
Dolinar Matije Anton, 20.10.1913 Dobrova, 31.12.1942
Dragos Mihaela Mihael, 10.8.1899, Zugovici (?), 2.12.1942
Dragovan Janeza Martin, 24.10.1898 Grabrovec (Metlika), 17.1.1943
Drenik Josipa Franc Ivan, anni 40 Mandli (Plesce), 16.11.1942
Drmec Josipa Ivan, anni 60, Mandli (Plesce), 16.11.1942
Drnule Josipa Ivan, 1902, Plesce, 1942
Drnule Josipa Marija, 1870, Plesce, 1943
Drobnic Jakoba Franc, 6.7.1900 Visoko (Ig), 15.11.1942
Drobnìc Petra Jozef, 11.7.1910 Blocice, 3.1.1943
Drobnic Gregorja Karel, 16.7.1900 Naredi (Rob), d. Luzarji, 10.1.1943
Drobnic Antona Milan, 1925 Zalog (Devica Marija v Polju), 29.10.1942
Duh Matija Alojzij, 1893, Dolenja vas (Mirna Pec), 31.12.1942
Dular Janeza Jozef, 2.8.1913 Potok (Vavta vas), 14.1.1943

E
Erbida Feliksa Feliks, 14.5.1890 Veliki Lipovec (Ajdovec), 4.(5.)1.1943
Erbida Feliksa Jozef, 9.3.1896 Veliki Lipovec (Ajdovec), 10. 12.1942
Erent Mihaila Ivan, 1883, Podstene (Plesce), 5.1.1943
Erjavec Jozefa Franc, 6.8.1899 Visnja Gora, 11.12.1942
Erzen Lovra Filip, 28.4.1893, Mali Lug (Gerovo), 5.11.1942
Erzen (?) Franjìca, anni 62, Kranjci (Prezid), 1942
Erzen Valentina Franjo, anni 74, Goraci (Cabar), 9.9.1942
Erzen Valentina Franjo, 10.11.1941 Goraci (Cabar), 22.11.1942
Erzen (?) Ivka, anni 2 1, Kranici  (Prezid), 1943
Erzen Jakova Josip, anni ?, Erzeni (Cabar) 1943
Erzen Valentina Marija, anni 73, Goraci (Cabar), 1942
Erzen Valentina Marija, 2.9.1940, Goraci (Cabar), 27.8.1942
Erzen ? Petar, anni 42, Kranjci (Prezid), 1943
Erzen Filipa Valentin, 9.2.1911, Goraci (Cabar), 31.12.1942
Erzen Jakova Valentin, anni 64, Goraci (Cabar) 1942

F
Fance Matije Anfjelka, 1890, Goraci (Cabar), 23.8.1942
Fink Janeza Franc, 16.10.1903 Kot (Semic), 25.1.1943
Flis Franciska Rudolf, 12.4.1898 Veliki Lipovec (Ajdovec), 10.1.1943
Florjancic Stefana Anton, 10.2.1923 Vavpca vas (Semic), 17.1.1943
Fojkar Tomasa Joze, 16.9.1922 Gaberska Gora (Poljane), 15.12.1942
Francelj Janeza Anton, 27.12.1909 Jurjevica,
Francetic Franja Emllija, 1876, Skvazici (Kastav), 25.11.1942
Frbezar Rudolfa Antun, 1896, Zagari (Cabar), 27.11.1942
Frbezar Filipa Stjepan, 26.12.1896 Vrhovci (Trsce), 19.1.1943
Fricelj Matije Leopold, 25.5.1909 Velika Lahinja (Crnomelj), 23.11.1942
Furlan Jozefa Janez, 10.6.1905 Ljubljana, 3.(4.)11.1942

G
Gabinac Nikolaja Joze, 1895, Gabinac (Karlovac), 8.11.1942
Gabrovec Jozefa Avgust, 4.12.1891 Mavhinje na Krasu, d. Kocevje, 21.3.1943
Gacnik Jozefa Jozef, 26.3.1905 Videm (Krka), 8.1.1943
Galic Valentina Jozef, 20.2.1891. Sujica (Dobrova), 18.12.1942
Galic Valentina Peter, 2.3.1897 Sujica (Dobrova), 17.(18.)12.1942
Gasperic Antona Feliks, 28.8.1905 Podlipa (Ajdovec), 3.1.1943
Gaspersic Janeza Pavel, 9.2.1894 Zadvor (Sostro), 29.11.1942
Gerjol Franc, 2.2.1906 Poihov Gradec, 2.12.1942
Gerl Jozefa Janez, 28.8.1900 Podgora (Stari trg pri Lozu), 7.(8.)1.1943
Gersin Martina Joze, 1889, Roznik (Ljubljana), 5.1.1943
Gezelj Jozefa Jozef, 17.6.1898 Zapudje (Dragatus), 9.(10.)1.1943
Glasic Jakoba Janez, 13.5.1896 Iska, 18.10.1942
Glavan Franciska Janez, 19.8.1911 Dolenje Kamenje (Dobrnic), 8.(9.)1.1943
Glavan Andreja Jozef, 3.2.1887 Skrilje, 4.(5.)1.1943
Glavic Franca Janez, 6.7.1918 Bozic Vrh (Suhor), 12.1.1943
Globokar Jozefa Franc, 24.9.1893 Podbukovje (Krka), 13.3.1943
Gnidovec Alojzjia Anton, 1919, Veliki Lipovec (Ajdovec), 21.12.1942
Golaz Danijela Janez, 21.11.1904 Lesce (Suhor), 30.(31.)12.1942
Gole Franciska Rudolf, 14.4.1898 Gorenji Globodol, 7.(8.)1.1943
Golob Jozefa Florijan, 8.5.1894 Trska Gora (St. Peter pri Novem mestu), 4.1.1943
Golobic Jakoba Anton, 11.9.1903 Dolz, 17.11.1942
Gorenjc Jerneja Janez, 29.5.1942 Ajdovec, 15.9.1942
Gorianc Franciska Alojzij, 1.10.1894 Ljubljana, 8.2.1943
Gornik Andreja Andrej, 13.10.1891 Sodrazica, 31.12.1942
Gornik Luke Karel, 21.4.1899 Zimarice, 21.1.1943
Gorse Edmunda Anton, 1915, Lokve (Crnomelj), 4.1.1943
Gorge Franciska Stanislav, 12.4.1904 Podhosta, 17.1.1943
Govednik Antona Janez, 18.5.1923 Rosalnice, 8.7.1943
Gradisar Jozefa Alojzij, 1915, Mramorovo, 2.1.1943
Gradisar Alojzija Janez, 18.9.1937 Rakitna, 3.12.1942
Grahek Jakoba Jozef, 1893, Petrova vas (Crnomelj), 26.1.1943
Grahek Katarine Jozef, 19.9.1893 Petrova vas (Crnomelj), 28.12.1942
Grajs Ivana Ljudmila, 17.6.1942 Novi Kot (Draga), 6.9.1942
Grbac Antuna Ana, 1862, Prezid, 2.10.1942
Grbac Matije Matija, 1879, Srdoci (Kastav), 25.11.1942
Grbec Franjica, 1872, Prezid, 1942
Grcman Franca Mihaela, 1877, Stari Log (Kocevje), 18.11.1942
Gregorcic Antona Mihael, 9.8.1915 Smihel, 6.7.1943
Gregoric Martina Albin, 12.9.1909 Rodine (Crnomelj), 5.(6.)1.1943
Gregoric Antona Anton, 30.11.1920 Zemelj (Podzemelj), 18.1.1943
Gregoric Janeza Janez, 27.12.1920 Blocice, 9.12.1942
Gril Jokfa Janez, 1900, Podgora (Stari Grad), 8.1.1943
Grl (?) Antun, 1918, Milanov Vrh (Prezid), 22.12.1942
Grubar Franca Franc, 5.8.1895 Veliki Ban, d. Poihovica, 3.11.1942
Gustin Marka Marko, 1 1.2.1922 Drasici, 21.1.1943

H
Habic Janeza Franc, 1.8.1913 Sela (Lipoglav), 7.1.1943
Habic Franciska Franc, 21.7.1885 Zadvor (Sostro), 30.11.1942
Habjan Terezije Anton, 1918 Babna Polica, 8.12.1942
Habjan Terezije Lojze, 22.2.1919, Babna Polica, 8.12.1942
Hauptman Alojzija Mihaci, 29.9.1886 Sticna, 25.11.1942
Henigman Janeza Alojzij, 14.5.1915 Vavpca vas, 5.2.1943
Henigman Antona Anton, 1907, Rakitnica (Dolenja vas, Ribnica), 4.2.1943
Hinnigar Antona Ludvik, 1909, Plevsko, 9.1.1943
Hiti Janeza Alojzij, 22.10.1889 Sterleti, d. Visoko, 24.11.1942
Hiti Janeza Franc, 13.4.1892, Velike Lasce, 1.1.1943
Hocevar Janeza Janez, 4.11.1925 Rakitnica (Dolenja vas, Ribnica), 23.1.1942
Hocevar Damijana Lojze, 27.5.1907, Trebnja Gorica, 14.1.1943
Horvat Jurija Jozef, 21.2.1907 Tanca Gora (Dragatug), 3.11.1942
Hribar Janeza Jakob, 13.7.1892 Besnica, 24.(25.)11.1942
Hrovat Jelke Franc, 30.9.1916 Dobrnic, 25.7.1943
Hrovat Janeza Janez, 25.12.1921 Ursna sela, 25.12.1942
Hrovatic Antona Anton, 8.1.1899 Koroska vas, 17.(18.)11.1942
Hudnik Antona Franc, 8.10.1906 Sujica, 4.2.1943
Hudolin Josipa Antun, anni 22, Goraci (Cabar), 1942
Hudolin Antuna Gaspar, 6.2.1871, Prkutova Draga (Trsce), 25.11.1942
Hudolin Antuna Gaspar, 4.5.1880 Selo (Trsce), 1942
Hudolin Milana Josip, 28.2.1940, Goraci (Cabar), 26.11.1942
Hudolin Matije Juraj, anni 46, Goraci (Cabar), 1.2.1943
Hudolin Ivka Matija, 21.3.1865 Goraci (Cabar), 1942
Hudolin Juraja Matija, 18.2.1863 Goraci (Cabar), 10.11.1942
Hudolin Antuna Petar, 25.6.1873 Selo (Trsce), 20.10.1942
Hudolin Petra Petar, 25.6.1880 Selo (Trsce), 1943
Hudolin Milana Vinko, 25.2.1942, Goraci (Cabar), 10. 10. 1942
Hudorovac Marjete Matija, 13.2.1924 Kanizarica, 3.(4.)1.1943
Hudorovic Franja Franjo, agosto 1942, Arbe, 17.11.1942
Hudorovic Pavleta Franjo, 1891, Brod na Kupi, 16.12.1942

I
Ilis Franceta Rudolf, 1896 Veliki Lipovec (Ajdovec), 10.1.1943
Ilnikar Antona Alojzij, 15.11.1907 Pluska (Trebnje), 9.1.1943
Intihar Janeza Franc, 6.2.1911 Rasica (Velike Lasce), 21.12.1942
Intihar Franciska Jozef, 2.9.1923 Strukljeva vas, 18.(19.)11.1942
Ivancis Janeza Jozef, 3.9.1911 Hudi Vrh (Bloke), 21.1.1943
Ivanic Janeza Janez, 14.3.1904 Cresnjevec (Dragatus), 21.11.1942
Ivanusic Matije Jozef, 15.3.1898 Veleti (Preloka), 19.(20.)11.1942
J
Jaketic Antona Franc, 15.4.1902 Zilje (Preloka), 9.12.1942
Jakic Janeza Janez, 2.6.1918 Zapotok (Ig), 12.12.1942
Jakic Janeza Jozef, 16.11.1942 Tomiselj (Ig), 16.11.1942
Jaklic Karla Anton, 11.6.1913 Radatovici, 23.12.1942
Jaklic Nikolaja Martin, 1.6.1882 Zemelj (Podzemelj), 24.(25.)11.1942
Jakopin Janeza Alojzij, 14.5.1924 Studeno (Bloke), 19.11.1942
Jakopin Mateja Anton, 18.1.1914 Zavrh (Sv.  Trojica nad Cerknico), 3.(4.)1.1943
Jakovec Jozefa Pavel, 1905, Gorenil Kamenci, 18.12.1942
Jalovec Janeza Nikolaj, 15.9.1892 St . Jernej, 29.(30.)11.1942
Jancar Janeza Alojzij, 21.5.1893 Hocevje (Dobrepolje), 20.1.1943
Janc Franca Jozef, anni 55, Pristava, 31.12.1942
Janes Matije Angela, 6.4.1891 Goraci (Cabar), 1942
Janes Antuna Anton, 7.5.1892, Goraci (Cabar), 23.12.1942
Janes Antuna Antun, anni 2, Cabar, 24.9.1942
Janes Antuna Filip, 1895, Podstene (Plesce), 10.1.1943
Janes Franja Franjo, 24.12.1922 Vrhovci (Trsce), 15.4.1943
Janes Josipa Franjo, maggio 1942, Sokoli (Trsce), 24.8.1942
Janes Antuna Ivan, 1868, Sokoli (Trsce), 30.10.1942
Janes Antuna Jakov, 1.7.1890 Goraci (Cabar), 1942
Janes Matije Jakov, 26.4.1866, Resmani (Cabar), 26.11.1942
Janes Ivana Josip, (?), Janesi (Cabar), 1942
Janes Josipa Josip, 1872, Smrecije (Gerovo)14.1.1943
Janes Josipa Josip, 1920, Mandli (Plesce), 7.1.1943
Janes Ivana Julka, anni 82, Vrhovci (Trsce), 1942
Janes Stjepana Juraj, 1881, Smrecje (Gerovo), 8.1.1943
Janes Matije Marica, 1941, Goraci (Cabar), 2.9.1942
Janes Antuna Marija, anni 72, Srednja Draga (Trsce), 20.11.1942
Janes Antuna Marija, 31.5.1929 Goraci (Cabar), 30.11.1942
Janes Franje Marija, 1865, Goraci (Cabar), 24.8.1942
Janes Josipa Marija, 1865, Smrecje (Gerovo), 28.9.1942
Janes Matije Mira, anno 1, Resmani (Cabar), 1942
Janes Ludvika Ladislav, 27.6.1923 Babno Polje, 27.12.1942
Janes Antuna Vladimir, 1921, Cabar, 9.1.1943
Janez Jurija Anton, 12.6.1882 Belica (Osilnica), 22.12.1942
Janez Antona Antonija, 2.6.1940 Stari Kot (Draga), 27.9.1942
Janez, n. Poje, Gasperja Ivana, 31.7.1867 Stari Kot (Draga), 22.10.1942
Janez Antona Jakob, 1.7.1872 Stari Kot (Draga), 15.2.1943
Janez Franca Jakob 7.8.1938 Novi Kot (Draga), 2.9.1942
Janez Janeza Janez 20.10.1890 Babno Polje, 22.11.1942
Janez Janeza Janez, 19.8.1858 Stari Kot (Draga), 5.10.1942
Janez Janeza Janez, 2.7.1888, Stari Kot (Draga), 27.1.1943
Janez Valentina Janez, 1855, Stari Kot (Draga), 11.11.1942
Janez Jozefa Jozef, 8.11.1919 Mandli (Plesce), 7.1.1943
Janez Antona Olga, 4.2.1942 Babno Polje, 13.(14.)10.1942
Janez Jurija Peter, 28.12.1874 Belica (Osilnica), 6.1.1943
Janez Antona Vladimir, 17.12.1921 Belica (Osilnica), 1942
Janez Ludvika Vladimir, 27.7.1923 Babno Polje, 27.12.1942
Janezic Jozefa Anton, 14.8.1913 Klada (Golo), 25.11.1942
Janezic Franciska Franciska, 5.8.1906 Veliko Mlacevo (Kopanj), 27.(28.)10.1942
Janezic Antuna Jakob, 1892, Majer (Cabar), 20.11.1942
Jankos Jakoba Janez, 1893, Visnja Gora, 7.1.1943
Jarc Franciska Franc, 1925, Orlje (Rudnik), 11.1.1943
Jarc Franciska Henrik, 26.3.1908 Veliki Lipovec (Ajdovec), 31.12.1942 (1.1.1943)
Jarc Janeza Janez, 8.7.1892 Stranska vas (Dobrova), 24.(25.)11.1942
Jarc Janeza Mihael, 27.9.1902 Veliki Lipovec (Ajdovec), 3.(4.)1.1943
Jardas Ivana Josipa, anni 40, Kudelji (Kastav), 1943
Jelen Ivana Antun, ?, Parg (Cabar), 1942
Jelen Jakoba Franc, 22.1.1894 St. Lovrenc (St. Pavel pri Preboldu), d. Veliki Osolnik, 10.1.1943
Jelen Andrije Ivan, 17.6.1913, Parg (Cabar), 19.1.1943
Jelenc Toma David, l.1.1899 Trsce, 28.11.1942
Jelenc Vinka Josip, 1903, Pozarnica  (Plesce), 18.1.1943
Jelenc Alojzija Jozef, 10.3.1918 Nunski Log (St.. Janz), d. Lipovec (Crnomelj), 5.(6.)1.1943
Jelenc Rudolfa Juraj, 1924, Sokoli (Trsce), 4.1.1943
Jemc Franca Joze, 1892, Pristava (Brusnice), 31.12.1942
Jerele Franceta Janez, 22.8.1905 Brczovica (Smarjeta , 24.3.1943
Jerman Jakoba Jakob, 30.4.1905 Lokve (Crnomelj), 19.11.1943
Jerrnan Janeza Joze, 1866, Prezid, 1943
Jerse Antona Isnacji, 14.5.1897 Zalisce (Zuzemberk), 16.12.1942
Jersin Janeza Franc, 21.12.1900 Pueblo (USA), d. Struge, 16.12.1942
Jersin Martina Jozef, 15.1.1899 Roznik (Skocjan pri Turjaku) d. Mali Locnik, 5.1.1943
Jeselj Franca Franc, 1895, Sadinja vas (Sostro), 19.1.1943
Jesenovec Franciska Janez, 1901, Dolenja vas (Ribnica), 21.1.1943
Jesih Marka Anton, 7.8.1910 Pance (Lipoglav), 3.(4.)1.1943
Jeselnik Jakoba Albin, 1.6.1942, Novi Kot (Draga), 4.10.1942
Jeselnik Jakoba Ana, 1940, Novi Kot (Draga), 16.10.1942
Jeselnik Valentina Francisek, 24.3.1900, Trava (Draga), 30.10.1942
Jeselnik Jakoba Marija, 14.3.1876 Novi Kot (Draga), 23.11.1942
Jeselnik Franca Venceslav, 10.10.1932, Stari Kot (Draga), 7.10.1942
Jozelj Franca Franc, 25.10.1895 Sadinja vas (Sostro), 18.(19.)11.1942
Judnic Jakoba Alojz, 23.11.1923 Kot (Semic), 11.1.1943
Junc Franca Jozef, 22.2.1891 Pristava pri St. Jerneju, d. Brusnice, 30.12.1942
Juretic Martina Jakob, 1874, Lubarska (Jelenje), 7.11.1942
Jurjevcic Nikolaja Martin, 22.12.1902 Primostek (Podzemelj), 4.(5.)1.1943
Jursinic Franja Mirko, 1.8.1942 Arbe, 25.11.1942
Jusek Ivana Slava, 8 mesi, Goraci (Cabar), 12.10.1942

K
Kabic Janeza Franc, anni 30, Sela, 7.1.1943
Kacin Antona Peter, 23.2.1911 Masore (ldrija), d. Mozelj, 5.11.1942
Kacin Ivana Petar, 1864, Goraci (Cabar), 6. (7.)11.1942
Kadovic Marka Joze, anni 25, Balkovci, 2.12.1942
Kalic Jurija Janez, 6.5.1893, Novi Kot (Draga), 13.1.1943
Kalic, n. Miklic, Tomaza Neza, 16.1.1875 Stari Kot (Draga), 10. 10. 1942
Kamnar Alojzija Alojzij, 2.7.1924 Sadinja vas (Sostro), 29.12.1942
Kaplan Jozefa Alojzij, 6.4.1900 Vrbovec (Dobrnic), 30.(31.)12.1942
Kaps Neze Anton, 9.3.1913 Starihov Vrh (Semic), 1.5.1943
Kaps Franca Franc, 24.3.1908 Sela, 1.1.1943
Kaps Antona Henrik, 14.11.1905 Gaber (Semic), 10.(11.) 11.1942
Kastelic Antona Anton, 23.8.1919 Drasici (Metlika), 26.12.1942
Kastelic Franca Franc, 30.7.1897 Dolnja Tezka Voda (Stopice), 9.11.1942
Kastelic Matevsa Jozef, 26.2.1894 Sostro, 15.11.1942
Kastelic Jozefa Peter, 9.4.1893 Hrib (Planina pri Crnomlju), 19.(20.)11.1942
Kastelin Antona Anton, 1919, Ljubljana, 10.1.1943
Kavalir Josipa Miroslav, 7.2.1869 Goraci (Cabar), 19.9.1943
Kavcic Antona Martin, 3.11.1898 Vrbljene (Ig), 9.12.1942
Kazin Janeza Anton, 13.6.1901, Iska vas (Ig), 1.12.1942
Keber Meihiorja Janez, 19.7.1894 Podmolnik (Sostro), 29.(30.)11.1942
Keber Janeza Mihael, 1896, Mlaka, Ljubljana, 17.12.1942
Kec Janeza Helena, 1865, Stari Kot (Draga), 22.10.1942
Kenda Ivana Vjekoslav, 1884, Kozji Vrh (Prezid), 26.10.1942
Kepec Janeza Valentin, 14.2.1911 Zalog, d. Zgornji Kaselj, 8.1.1943
Kerzan Valentina Valentin, 1.2.1900 Ljubljana, 30.11.1942
Kerzic Franceta Anton, 1919, Rakitna, 7.1.1943
Kerzic Antona Jozef, 19.3.1903 Iska vas (Ig), 6.(7.)1.1943
Klancar Janeza Anton, 5.9.1913 Mohorje (Rob), 28.12.1942
Klaric Jozefa Jozef, 25.4.1903 Nova sela (Banjaloka), 16.12.1942
Klavs Franca Franc, 7.1.1897 Mali Osolnik (Skocjan pri Turjaku), 18.11.1942
Klemencis Jakoba Matija, 8.9.1916 Praprot (Semic), d. Brezovica, 30.12.1942
Klepac Alberta Alojz, 1917, Goraci (Cabar), 1.12.1942
Klepac Antuna Alojz, 16.6.1862, Majer (Cabar), 30.11.1942
Klepac Grgura Alojz, 2.3.1907, Zagari (Cabar), 19.1.1943
Klepac Franja Antun, 1941, Majer (Cabar), 17.10.1942
Klepac Vjekoslava Fanika, 1941, Sokoli (Trsce), 1942
Klepac Alberta Ferdinand, 1914, Sokoli (Trsce), 20.12.1942
Klepac Alojza Franjo, 1900, Goraci (Cabar), 26.11.1942
Klepae Stjepana Franjo, 1871, Sokolì (Trsce), 29.10.1942
Klepac Alberta Ivan, ?, Sokoli (Trsce), 1942
Klepac Stjepana Ivan, 1884, Sokoli (Prsce), 28.10.1942
Klepac Mirka Jeika, 1940, Sokoli (Trsce), 15.9.1942
Klepac Alberta Josip, ?, Sokoli (Trsce), 1942
Klepac Josipa Josip, Sokoli, 1942, Arbe, 16.11.1942
Klepac Juraja Jozica, 8.3.1904, Gornji Zagari (Cabar), 28.11.1942
Klepac Srecka Josip, 1927, Sokoli (Trsce), 5.11.1942
Klepac Stjepana Kazimir, 1894, Sokoli (Trsce), 22.11.1942
Klepac Antuna Marija, ?, Majer (Cabar) 7.11.1942
Klepac Grge Marija, 1869, Sokoli (Trsce), 18.8.1942
Klepac Ivana Marija, 28.3.1864 Goraci (Cabar), 8.8.1942
Klepac Srecka Miljenka, 1939, Sokoli (Trsce), 10.9.1942
Klepac Antuna Mirko, 1893, Sokoli (Trsce), 10. 12.1942
Klepac (?), Slava, anni 35, Smrecje (Gerovo), 1942
Klepac Alberta Slavko, 1917, Sokolì (Trsce), 30.7.1942
Klepac Antuna Srecko, anni 50, Sokoli (Trsce), 1942
Klepac Ivana Valentin, anni 17, Zgranje, 8.1.1943
Klepac Fabìjana Valentin, anni 30, Sokoli (Trsce), 3.2.1943
Klepac Antuna Veronika, ?, Sokoli (Trsce) 1942
Klepac Vinka Vinko, anni 37, Prezid, 1942
Klepac Antuna Vjekoslav, anni 82, Goraci (Cabar), 1942
Klepac Fabijana Vjekoslav, 8.7.1912, Sokoli (Trsce) 3.12.1942
Klepac Mirka Vjekoslav, 1927, Sokoli (Trsce), 21.1.1943
Klepac Rudolfa Vjekoslav, ?, Sokoli (Trsce), 1942
Klic Pavla Jakov, 20.7.1893, Podkilavac (Susak), 27.3.1943
Klobucar Apolonije Franc, 19.5.1914 Hrib (Bela Cerkev), 30.(31.)12.1942
Klobucar Franciska Jozef, 11.2.1907 Crnomelj, d. Ursina sela, 31.12.1942 (1.1.1943)
Kmet Antona Franc, 6.7.1902, Podlipa (Ajdovec), 20.3.1943
Knafelj Janeza Andreja, 6.10.1912 Ulaka (Sv. Trojica nad Cerknico), 6.(7.)1.1943
Knaus Jakova Antun, 1.2.1917, Mandli (Plesce), 10.12.1942
Knaus Antuna Josip, 12.3.1915 Gornji Zagari (Cabar), 18.10.1943
Koblar Janeza Peter, 19.10.1888, Storica, d. Staje (Ig), 21.3.1943
Kocelac Franja Franio, 1878, Goraci (Cabar) 17.11.1942
Kocjan Antona Jozef, 27.4.1905 Vrbljene (Tomiselj), 28.12.1942
Kocevar Damjana Alojzij, 27.5.1907 Trebnja Gorica (Krka), d. Jezero (Preserje), 13.(14.)1.1943
Kocevar Mihaela Anton, 25.12.1899 Podloz (Stari trg pri Lozu), 15.(16.)11.1942
Kocevar Franciska Franc, 19.1.1921 Podloz (Stari trg pri Lozu) 2.(3.)1.1943
Kocevar Antona Janez, 15.5.1893 Podloz (Stari trg pri Lozu) 23.12.1942
Kocevar Janeza Janez, 7.2.1902 Rakitnica (Dolenza vas, Ribnica), 23.1.1943
Kocevar Matije Jozef, 10.2.1922 Malo Lesce (Suhor), 9.1.1943
Kohlar Janeza Peter, 19.10.1888 Gorizia, 21.3.1943
Kolarcic Antona Rudolf, 1893, Gorizia, 21.3.1943
Kolenc Antona Alojzij, 26.2.1904 Kal (Dobrnic), 20.11.1942
Kolenc Franciska Franc, 25.11.1899 Gorenji Globodol, d. Gorenje Karteljevo, 28.(29.)11.1942
Kolenc Antona Franc, 6.3.1906 Kal (Dobrnic) 23.11.1942
Kolenc Petra Henrik, 29.5.1921 Vrh (Rob), 19.1.1943
Kolovic Janeza Alojzij, 26.5.1901 Lanisce (Smarje - Sap), 4.(5.)1.1943
Komidar Jozefa Jozef, 1.12.1906 Dane (Stari trg pri Lozu), 26.12.1942
Konc Janeza Alojzij, 24.5.1903, Stari trg pri Lozu, 25.1.1943
Kone Janeza Janez, 28.2.1898 Babno Polje, 10.9.1943
Koncan Franciska Franc, 14.11.1900 Horjul, 21.12.1942
Konic Feliksa Anton, 22.6.1919 Klecet (Smihel pri Zuzemberku), 31.12.1942 (1.1.1943)
Kónig Srecka Anton, anni 24, Klecet (Zuìemberk), 1.1.1943
Konig Jakoba Jozef, 16.2.1873 Gotenica, 7.1.1943
Korosec Janeza Alojzij, 15.8.1919 Jersanovo (Sv.  Trojica nad Cerknico), 21.1.1943
Korosec Franciska Franc, 28.8.1904, Zavrh (Rakek), 30.11.1943
Korosec Franca Jozef, 9.9.1906 Zavrh (Rakck), 4.10.1942
Korosec Janeza Karel, 31.5.1922 Naredi (Rob) 21.(22.)11.1942
Koruzar Jurija Martin, 11.11.1906, Kocevje, 16.12.1942
Kostelec Antona Anton, 19.9.1909 Dragici (Metlika), 10.1.1943
Kostelec Antona Anton, 23.8.1919 Dragici (Metlika), 26.12.1943
Kosir Antona Anton, 13.3.1921 Businja vas (Suhor), 17.1.1943
Kosmrlj Franceta Lojze, 17.11.1908, Sodrazica, 11.1.1943
Kosmrlj Antuna Matej, 22.11.1895, Crni Potok (Draga), 15.12.1942
Kotnik Andreja Jozef, 23.2.1899, Vrh (Stari trg pri Lozu), 29.12.1942
Kovac Ivana Ana, 1860, Plesce, 1942
Kovac Antuna Antun, 1873, Sokoli (Trsce), 27.10.1942
Kovac Miroslava Bozidar, 25.12.1910, Smrecje (Gerovo), 31.12.1942
Kovac Ivana Dusan, 31.10.1940, Dolina (Cabar), 9.9.1942
Kovac Ivana Franc, 24.11.1908 Trava (praga), d. Srednja vas, 29.11.1942
Kovac Janeza France, 1876, Vrhpolje (St.  Vid), 30.11.1942
Kovac Gabrijela Gabrijel, 24.3.1876 Vrhovci (Trsce), 18.11.1942
Kovac Franja Isnac, 30.1.1869 Cabar, 23.12.1942
Kovac Antona Jakob, 23.5.1891 Stari Kot (Draga), 24.10.1942
Kovac Jakova Jakov, Prezid, settembre 1942 Arbe, 25.11.1942
Kovac Ivana Josip, 18.12.1918 Vrhovci (Trsce), 20.2.1943
Kovac Ivana Josip, 17.3.1902 Vrhovci (Trsce), 6.12.1942
Kovac Ivana Mjika, 22.4.1942, Vrhovci (Trsce), 24.8.1942
Kovacic Janeza Andrej, 19.10.1909 Rakitna, 30.(31.)12.1942
Kovacic Stefana Karef, 3.11.1906, Sv.  Trojica nad Cerknico, 5.12.1942
Kovacic Mateja Matej, 10.1.1909 Bloke, 23.12.1943
Kovic Zaim (Hasan), 12.9.1901 Drvar (Bosnia), 23.12.1942
Kozin Janeza Anton, 13.1.1901 Ig, 1.12.1942
Kozjan Jurija Martin, 26.9.1911 Bozakovo (Metlika), 1.(2.)12.1942
Kozoglav Franciska Stanislav, anni 36, Dolnja Tezka Voda (Stopice), 3.1.1943
Kracman Franciska Jozef, 2.3.1888 Zagorje ob Savi, 10.12.1942
Krajc Antona Anton, 5.12.1900 Zapuze (Ribnica), 10.12.1942
Krajsek Jozefa Jozef, 26.7.1900 Kocevje, 12.(13.)1.1943
Kralj Petra Anton, 25.11.1906 Okljuka (Podzemelj), 22.11.1942
Kralj Matije Janez, 13.11.1903 Tribuce (Adlesici), 15.11.1942
Kralj Jurija Jozef, 13.1.1905 Mala vas (Dobrepolje), 22.(23.)11.1942
Kraljic Helene Stanislav, anni 34, Gerovo, 14.1.1943
Kraljic Jakova Stanko, 1909, Biljevina, 1ó.2.1943
Kramar Janeza Ceciljia, 14.7.1941 Ambrus, 11.10.1942
Kramar Josipa Josip, 1926, Plesce, 16.11.1942
Kramaric Marka Janez, 29.8.1910, Grabrovec (Metlika), 28.12.1942
Kramaric Janeza Jozef, 29.6.1894, Dolnja Paka (Crnomelj), 19.2.1943
Kranjc Janeza Jakob, 1.7.1890 Verd (Víhnika), 26.12.1942
Kranjc Janeza Stanislav, 10.2.1922 Kocevje, 13.(14.)1.1943
Krasevec Janeza Anton, 19.1.1907 Dane (Stari trg pri Lozu), 28.(29.)11.1942
Krasevec Franca Dominik, 26.7.1906 Ulaka (Sv. Trojica nad Cerknico), 16.11.1942
Krasevec Jozefa Franc, 30.6.1923 Buginja vas (Suhor), 17.(18.)12.1942
Krasevec Janeza Ignacij, 5.8.1902 Dane (Stari trg pri Lozu), 27.12.1942
Krasevec Janeza Janez, 11.12.1905 Selo (Rob), 4.1.1943
Krasovec Martina Anton, 24.9.1909 Bereca vas (Suhor), 28.12.1942
Krasovee Franciska Jozef, 4.7.1908, Ulaka (Sv. Trojica nad Cerknico), 19.1.1943
Krasovec Matije Matija, 4.3.1904 Businia vas (Suhor), 12.(13.)1.1943
Kriz Gabrijela Antun, 1894, Tropeti (Cabar), 30.12.1942
Kriz Josipa Antonija, 1873, Prkutova Draga (Trsce), 24.12.1942
Kriz Filipa Filip, 25.4.1867 Prkutova Draga (Trsce), 2.1.1943
Kriz Franja Filip, anni 73, Prkutova Draga (Trsce), 1943
Kriz Josipa Filip, anni 77, Prkutova Draga (Trsce), 1942
Kriz Jakoba Franjo, 1901, Prkutova Draga (Trsce), 13.12.1942
Kriz Antuna Gabrijela, 1941, Tropeti (Cabar), 15.9.1942
Kriz Ivana Jakob, 18.7.1867, Tropeti (Cabar), d. Bezgarji (Osilnica), 19.11.1942
Kriz Slavka Josip, 1897, Gonji Zagari (Cabar), 8.1.1943
Krlz Jakoba Alojzij, 4.7.1911 BezgaRji (Osilnica), 1.1.1943
Kriz Matija, 1875, Tropeti (Prezid), 1942
Kruljic Petra Antun, 1942, Plesce, 1942
Kruljic Jakoba Ivan, 1876, Prezid, 27.10.1942
Kruljic Petra Jakob, 1.7.1981, Smrecje (Gerovo), 23.1.1943
Krzan Valentina Valentin, 1.11.1900, Ljubljana, 30.11.1942
Krze Antona Franc, 26.4.1904 Krzeti (Gora pri Sodrazici), 23.12.1943
Krzic ? Anton, 15.7.1919 Rakitna, 6.(7.)1.1943
Krzic Franciska Janez, 1.9.1922 Iska vas (Ig), 27.12.1942
Krzic ? Joze, 10.6.1903 49, lska Vas (Ig), 6.1.1943
Kumer Janeza Janez, 1890 Gorizia, 22.6.1943
Kumse Martina Jozef, 12.2.1897 Brest (Tomiselj), 31.12.1942 (1.1.1943)
Kutnar Janeza Jozef, 23.3.1885 Potok (Krka), 6.5.1943
Kuznik Franciska Albin, 8.9.1898 Veliki Lipovec (Ajdovec), 18.12.1942
Kvaternik, Josipa Valentin, 13.2.1912 Vode (Gerovo), 30.12.1942

L
Lah Matije Miroslav, 18.9.1924 Volcje (Bloke), 27.3.1943
Lakota Franja Antun, 1892, Kozji Vrh (Prezid), 27.12.1942
Lakota Antuna Josip, 12.3.1902 Ravnice (Trsce), 27.11.1942
Lamut Janeza Alojzij, 21.5.1917 Sela (Dragatus), 3.5.1943
Lapajne Stefana Janez, 22.6.1914 Spodnja Idrija, 20.1.1943
Lavric Franca Alojzij, 8.5.1876, Vrfhpolje, 30.11.1942
Lavric Jerneja Alojzij, 13.6.1904 Retje (Loski Potok), 3.12.1942
Lavrih Franciska Alojzij, 25.5.1876 St. Pavel (St. Vid pri Sticni), 29.11.1942
Lavtizar Matije Anton, 1.6.1890 Lanisce (Smarje - Sap), 24.11.1942
Lazar Urbana Janez, 14.1.1890 Zavratec pri Idriji, d. Rovte, 26.11.1942
Legan Franca Franc, 9.1.1901 Artmanja vas (Dobrnic), 20.1.1943
Legisa Janeza Venceslav, 21.1.1901 Mavhinje (Venezia Giulla), 17.11.1942
Levstek Ludovika Anton, 19.6.1901 Travnik (Loski Potok), d. Ribnica, 13.1.1943
Levstek Matije Franc, 25.10.1887 Zadniki (Sv. Gregor), 24.12.1942
Likovic Jakoba Jakob, 12.7.1891 Gorenji Ig, d. Visoko, 16.12.1942
Likovic Antona Janez, 24.6.1910 Ljubliana, 16.12.1942
Lipovac Rudolfa Alojzije, 1888, Frbezari (Trsce), 13.11.1942
Lipovac Ivana Andjelka, 1878, Brinjeva Draga, 31.10.1942
Lipovac Antuna Antun, anni 49, Goraci (Cabar), 4.11.1942
Lipovac Franja Antun, 6.6.1903 Trsce, 3.1.1943
Lipovac Antuna Antun, 15.1.1874 Srednja Draga (Trsce), 24.11.1942
Lipovac Josipa Antun, anni 72, Crni Lazi (Trsce), 194315.1.1874
Lipovac Rudolfa Antun, 14.5.1902 Frbezari (Trs'ce) 10.1.1943
Lipovac Valentina Antun, 13.4.1903 Brinjevà Draga (Trsce), 24.12.1942
Lipovac Grga Franjica.anni 62, Makov Hrib (Trsce) 1942
Lipovac ?, Franjo, anni 43, Kranjci (Prezid), 1942
Lipovac Maresa Jakov, 1871, Kranjci (Prezid), 25.9.1942
Lipovac Vjekoslava Josip, 10.2.1896 Trsce, 24.12.1942
Lipovac Stjepana Julijana, 5.2.1904, Kamenski Hrib (Plesce), 24.11.1942
Lipovac Josipa Juraj, 31.3.1901, Podstene (Plesce), 18.1.1943
Lipovac Valentina Miroslav, 3.3.1894 Brinjeva Draga (Trsce), 7.1.1943
Lipovac Ivana Neza, 1908, Sokoli (Trsce), 31.10.1942
Lipovac Pavla Sandor, 1901, Prezid, 1942
Lipovac Rudolfa Vjekoslav, 23.6.1888 Frbezari (Trsce), 1942
Lipovec Antona Helena, 14.4.1861 Novi Kot (Draga), I I. 1 2.1942
Lisac Mihaela Antun, 1909, Uzelic, 28.11.1942
Loknar Josipa Branko, aprile 1941, Frbezari (Trsce), 13.9.1942
Lovsin Antona Jo@, 11.3.1904, Ljubljana, 18.12.1942
Lovsin Janeza Jozef, 4.3.1889 Ribnica, 6.1.1943
Lucic Josipa Rudolf, 30.9.1906, Viskovo (Kastav), 11.12.1942
Lukezic Juraja Antonija, 1886, Selo (Trsce), 30.9.1942
Lukezic Martina Jakob, 1871, Donje Jelenje (Susak), 9.11.1942
Luzar Marije Janez, 20.5.1889 Stranska vas (Smihci pri Novem mestu), 27.11.1942

M
Macele Franciska Janez, 31.10.1923 Zemelj (Podzemelj), 27.11.1942
Macek Antona Alojzij, 16.6.1912 Spodnja Zadobrova (Devica Marija v Polju), 13.12.1942
Macek Jozefa Alojzij, 27.6.1900 Strahomer (Tomiselj), 13.12.1942
Mazek Janeza Janez, 22.7.1896 Gorenji Ig (Ig), 21.(22.)11.1942
Magajna Simuna Jeika, 1941, Podkilavac (Susak), 3.10.1942
Magajna Mihovila Stanka, 1901, Donje Jelenje (Susak), 6.12.1942
Magusar Urbana Matija, 1909, Ravnice(Trsce), 15.11.1942
Mahar Josipa Franciska, anni 5, Goraci (Cabar), 18.9.1942
Mahar Jakoba Franja, anni 36, Goraci (Cabar), 16.9.1942
Mahar Josipa Petar, 6.6.1900 Razloge (Delnice), I. 12.1942
Mahne Ignacija Ignacij, 22.4.1897 Krzeti (Velike Lasce), 25.12.1942
Mahne Jozefa Jozef, 1900 Pijava Gorica (Ig), 26.12.1942
Majerle Franceta Janez, 31.10.1923, Podzemelj, 27.11.1942
Majerle Matije Matija, 18.4.1895 Jelsevnik (Crnomelj), 15.11.1942
Majetic Antona Anton, 1.2.1894 Dren (Fara), 17.11.1942
Majetic Antona Jozef, 23.3.1923, Drasici (Metlika), 7.1.1943
Majzelj Jakoba Alojzij, 24.4.1887 Metlika, 15.12.1942
Malelic Nikolaja Nikola, 1906, Ljubljana, 28.10.1942
Malhar Antona Joze, anno 1, Razloge (Delnice). 16.9.1942
Malnar Franca Albert, 27.3.1908 Trava (Draga), 31.12.1942
Malnar Jakoba Alojzij, 16.5.1911 Novi Kot (Draga), 31.12.1942
Mainar Rudolfa Alojz, 1926, Frbezari (Trsce), 3.12.1942
Malnar Josipa Ana, anni 68, Pozarnica (Plesce), 1942
Malnar, n. Jezelnik, Juija Antonija, 8.6.1873 Stari Kot (Draga), 31.10.1942
Malnar Ivana Antun, anni 4 1, Prhci (Trsce), 1942
Malnar Ivana Antun, 1885, Selo (Trkce), 10.1.1943
Malnar Jakoba Antun, 1908, Gornji Zagari (Cabar), 16.12.1942
Malnar Josipa Antun, 3.6.1924, Trsce, 24.12.1942
Malnar Jozefa Anton, 15.1.1893 Donji Zagari, d. Papezi (Osilnica), 9.2.1943
Malnar Valentina Antun, 24.2.1884 Frbezari, (Trsce), 1942
Malnar Srecka Dragica, giugno 1942, Selo (Trsce), 23.7.1942
Malnar Valentina Dragutin, 1914, Razloge (Delnice), 23.10.1942
Malnar Vladimira Dragutin, 1.10.1941, Selo (Trsce), 29.8.1942
Malnar Jakova Franjica, anni 40, Goraci,(Cabar), 1942
Malnar Josipa Franjica, anni 5, Goraci (Cabar), 1942
Malnar Franja Franjo, anni 2, Ravnice (Trsce), 1942
Malnar Antuna Franjo, 23.5.1900 Ravnice (Trsce), 25.11.1942
Malnar Jakoba Franjo, 1886, Parg (Cabar), 17.1.1943
Malnar Jureta Franjo, anni 64, ?, 4.4.1943
Malnar Jakoba Genovefa, 1868, Trsce, 4.12.1942
Malnar Petra Ignac, 1876, Selo (Trsce), 21.11.1942
Malnar Antuna Ivan, anni 38, Selo (Trsce), 10.1.1943
Malnar Josipa Ivan, 21.7.1899 Ravnice  (Trsce), 26.12.1942
Malnar Izidora Izidor, 8.5.1876 Crni Lazi (Trsce), 28.12.1942
Malnar Josipa Jakov, 13.8.1870 Selo (Trsce), 26.12.1942
Malnar Gregorja Jakob, 2.7.1866 Novi Kot (Draga), 29.9.1942
Malnar Josipa Jakob, 1.1.1872 Vemiki (Fiume), 16.12.1942
Malnar Josipa Jelena, anni 76, Crni Lazi (Trsce), 1942
Malnar Antuna Josip, anni 2, Razloge (Delnice), 16.1.1943
Malnar Antuna Josip, 4.12.1903 Ravnice  (Trsce), 1942
Malnar Filipa Josip, anni 48, Vrhovci (Trsce), 1943
Malnar Antuna Josip, 3.3.1896 Ravnice  (Trsce), 16.10.1942
Malnar Jakoba Josip, 1917, Pozarnica (Plesce), 13.12.1942
Malnar Josipa Josip, 27.2.1923 Ravnice  (Trsce), 1943
Malnar Matija Josip, anni 68, Ravnice  (Trsce), I. 10. 1942
Malnar Matije Josip, anni 42, Prezid, 6.10.1942
Malnar Matije Josip, 1869 Ravnice (Trsce), 4.12.1942
Mainar Mladena Josip, 1923, Zagari (Cabar), 16.1.1943
Malnar Antona Joze, agosto 1941, Razloge (Delnice), 16.9.1942
Malnar Jozeta Joze, 1900, Ljubljana, 27.12.1942
Malnar Josipa Jozica, anni 42, Ljubljana, 27.12.1942
Malnar Antuna Julij, 19.2.1912, Trsce, 30.11.1942
Malnar Antuna Kata, 30.4.1868 Goraci, 1942
Malnar Josipa Ladislav, 20.6.1885, Selo (Trsce), 29.4.1943
Malnar Janeza Lojze, 15.5.191 1, Novi Kot (Draga), 17.12.1942
Malnar Rudolfa Lojze, anni 16, Frbezari (Trsce), 3.12.1942
Malnar Ivana Marija, 17.7.1942, Selo (Trsce), 10.8.1942
Malnar Josipa Milan, 9.6.1910, Brinjeva Draga (Trsce), 30.11.1942
Malnar Srecka Milica, 19.8.1940 Selo (Trsce), (8.)9.9.1942
Malnar Srecka Mira, 19.8.1940, Selo (Trsce), 8.(9.)1942
Malnar Josipa Mladen, febbraio 1942, Selo (Trsce), 1.9.1942
Malnar Jurija Rudolf, 22.4.1884 Sokoli (Trsce), 19.9.1943
Malnar Josipa Slava, anni 38, Podstene (Plesce), 1942
Malnar Josipa Slavko, 1.4.1890 Selo (Trsce), 1943
Malnar Rudolfa Slavko, ?, Zagari (Cabar), 1942
Malnar Juraja Srecko, 4.2.1917 Selo (Trsce), 4.1.1943
Malnar Antuna Stanislav, 5.5.1866, Korosci, 21.10.1942
Malnar Juraja Stanko, anni 62, Vode (Trsce), 6.11.1942
Malnar Juraja Slavko, 5.5.1863 Goraci (Cabar), 1942
Malnar lzidora Stjepan, anni 65, Crni Lazi (Trsce), 1943
Malnar Ivana Stjepan, 22.12.1907 Selo (Trsce), 12.11.1942
Malnar Antuna Valentin, 15.3.1908 Vrhovci (Trsce), 20.1.1943
Malnar Franja Valentin, anni 60, Frbezari (Trsce), 1943
Malnar Ivana Valentin, 1894, Brinjeva Draga (Trsce), 5.1.1943
Malnar Ivana Valentin, 1905, Vrhovci (Trsce), 2.1.1943
Malnar Stjepana Valentin, 15.3.1874 Selo (Trsce), 1942
Malnar Josipa Veronika, anni 65, Vrhovci (Trsce), 1942
Malnar Franja Vilim, 22.5.1942, Zurge (Osilnica), 5.8.1942
Malnar Rudolfa Vjekoslav, 1940, Cabar, 9.9.1942
Malnar Stanka Vjekoslav, anni 15, Frbezari (Trsce), 1942
Malnar Antuna Vladimir, 11.6.1918, Trsce, 16.12.1942
Malnar Matije Zora, anni 52, Goraci (Cabar), 1942
Malnar Janeza Stj epan, 1907, Selo (Trsce), 1 I. 1 I. 1942
Malner Jakova Josip, 1917, Plesce, 1942
Malner Franca Julij, giugno 1942, Zurge (Osilnica), 27.8.1942
Malner Stjepana Valentin, 2.10.1903 Smrecje(Gerovo), 15.12.1942
Mance Matije Andjelka, anni 52, Goraci (Cabar), 1942
Marinc Jurija Jozef, 22.4.1908 Colnarji (Fara), 3.1.1943
Marjncek Franca Anton, 17.1.1888 Cerklje ob Krki, 7.11.1942
Marincic Jozefa Franc, 29.1.1903 Gorenjé Kamenje (Dobrnic), 21.4.1943
Markovcic Djura Antun, 1873, Podstene (Plesce), 31.12.1942
Markovcic Andrije Ivan, 1892, Sokoli (Trsce), 8.11.1942
Markovcic Mira Urban, 1890, Kastav, 24.11.1942
Marolt Janeza Anton, 17.2.1904 Stranska vas (Smihel pri Novem mestu), 24.11.1942
Martinkovic Franca Franc, 16.9.1909 Girsici (Podzemelj), 15.1.1943
Mastek Valentina Peter, 26.6.1895 Novo mesto, 27.10.1942
Matelic (?) Nikolaj, 1906 Ljubljana, 29.10.1942
Materle Franca Janez, 1913, Zemelj (Podzemelj), 27.11.1942
Matjasic Antona Stanko, 10.12.1922 Rakovec (Metlika), 14.12.1942
Matkovic Antona Alojzij, 3.8.1917 Gornja Lokvica (Metlika), 7.1.1943
Mauhar Valentina Dragutin, anni 30, Brod na Kupi, dic. 1942
Mauhar Antuna Josip, 6 mesi, Razloge (Delnice), 16.9.1942
Mauhar Josipa Petar, anni 43, Krasicevica (Gerovo), 1942
Maver Josipa Franjo, 7.3.1872 Milanov Vrh (Prezid), 19.9.1943
Mavretic Blaza Nikolaj, 1894, Drasici, 14.1.1943
Mavrin Aleksandra Joze, 23.1.1874 Novi Kot (Draga), d. Srednja vas, 25.12.1942
Mavrin Jurija Jurij, 10.4.1877 Novi Kot (Draga), 12.11.1942
Mavsar Janeza Alojzij, 19.7.1908 Semic, 20.4.1943
Mazi Marije Franc, 19.12.1905 Iska vas (Ig), 3.1.1943
Mazi Antona Karel Andrej, 24.1 11; 1921 Goricica (Preserje), 7.12.1942
Meglen Jozefa Alojzij, 7.7.1906 Cetez (Struge), 23.1.1943
Meglen Janeza Jozef, 9.3.1894 Potiskavec (Struge), 25.12.1942
Meglic Antona Martin, 6.2.1891 Ig, 24.10.1942
Mencej ? Stanko, 28.7.1914 Ig, 8.1.1943
Mese ? Franc, 21.8.1893, Staje (Ig), 14.2.1943
Metelko Franciska Franc, 25.11.1903 Brezovica (Trebelno), 7.1.1943
Mevru Janeza Janez, 1902, Semic, 31.12.1942
Miculinic Josipa Drago, anni 28, Cernik (Susak), 31.12.1942
Mihelcic Jemeja Franc, 8.2.1866, Babno Polje, 26.10.1942
Mihelcic Franjo, 1897, Prezid, 1943
Mihelcic Janeza Janez, 12.7.1885 Babna Polica (Stari trg pri Lozu), 4.2.1943
Mihelcic Jemeja Janez, 9.9.1885 Babna Polica (Stari trg pri Lozu), 28.9.1942
Mihelcic  Janeza Joze, 8.6.1941, Babna Polica (Stari trg pri Lozu), 17.10.1942
Mihelic Ivana Antun, 17.10.1887, Parg (Cabar), 2.12.1942
Mihelic Franja Emil, ?, Parg (Cabar),1942
Mihelic Ivana Antun, anni 55, Parg (Cabar), 2.12.1942
Mihelic Antuna Ivan, 17.6.1877 Trsce, 2.12.1942
Mihelic Ivana Ivan, 1.6.1926 Parg (Cabar), 1.8.1942
Mihelic Antuna Josip, 194 1, Plesce, 1 1.9.1942
Mihelic Franja Marija, anni 54, Parg (Cabar), 1943
Mihelic Ivana Mladen, 1.1.1922, Parg (Cabar), 2.12.1942
Mihelic Antuna Valentin, 9.2.1911 Ravnice  (Trsce), 13.11.1942
Miklic Antona Anton, 17.1.1902 Stari Kot (Draga), 25.11.1942
Miklic Jakoba Janez, 2.12.1898 Novi Kot (Draga), 1.4.1943
Miklic, roj.  Osvald, Franciska Marjeta, 15.6.1860 Stari Kot (Draga), 27.11.1942
Mikulinic Josipa Karlo, 1914, Cavle (Susak), 12.1.1943
Milic Ivana Rudolf, 1884, Hosti (Kastav), 25.10.1942
Miljevic Julija Stefanija, 25.6.1902 Zagreb, 30.11.1943
Mirtic Antona Janez, 1893 Veliki Lipovec (Ajdovec), 3.2.1943
Mlakar Jakoba Alojzij, Vrh (Stari trg pri Lozu), 16.11.1942
Mlakar Franciska Alojzij, 27.2.1903, Srednja vas (Rudnik), 8.2.1943
Mlakar Jakoba Andrej, anni 70, Babna Polica, 16.10.1942
Mlakar Jakova Andrija, ?, Goraci (Cabar), 1943
Mlakar Franceta Anton, 3.9.1942 Arbe, Stari Kot (Draga), ottobre l942
Mlakar Franciska Anton, 30.4.1886 Babna Polica (Stari trg pri Lozu), 5.11.1942
Mlakar Janeza France, 5.3.1866, Stari Kot (Draga), 25.11.1942
Mlakar Jakova Franjica, 1906, Goraci (Cabar), 16.9.1942
Mlakar Josipa Franjica, 1.3.1937, Goraci (Cabar), 18.8.1942
Mlakar Vinka Franjica, 13.2.1904 Janezi, 18.8.1942
Mlakar Ivana Franjo, 1896, Sokoli (Trsce), 27.10.1942
Mlakar Antuna Ivan, 8.2.1899, Sokoli (Trsce), 17.12.1942
Mlakar Antuna Jakov, anni 76, Selo (Trsce), 1942
Mlakar Antona Janez, 8.2.1899 Babno Polje, 1943
Mlakar Franca Ivan, 26.6.1941 Stari Kot (Draga), 12.9.1942
Mlakar Antuna Josip, 1896, Ravnice  (Trsce), 30.10.1942
Mlakar Jozefa Jozefina, 4.10.1940 Babna Polica (Stari trg pri Lozu), 29.(30.)8.1942
Mlakar Antona Jozef, 31.3.1900 Dane (Stari trg pri Lozu), 1.1.1943
Mlakar Franca Jozef, 2.7.1896 Stari Kot (Draga), 29.9.1942
Mlakar Jakoba Lojze, 16.6.1913, Vrh (Logatec), 17.11.1942
Mlakar Janeza Matej, 17.9.1899 Iga vas (Stari trg pri Lozu), 28.12.1942
Mlakar Gasperja Terezija, 26.3.1870 Babno Polje, 22.11.1942
Mocilar Janeza Maks, 9.9.1909 Ljubljana, d. Zalna, 13.10.1942
Modic Franciska Franc, 7.12.1915 Matena (Ig), 1.1.1943
Modic Jakoba Janez, 24.12.1904 Topol (Bloke), 28.12.1942
Modic Jozefa Janez, 23.5.1924 Matena (Ig), 12.12.1942
Modic Jozefa Jozef, 12.10.1914 Matena (Ig), 28.(29.)11.1942
Modic Tomaza Karel, 30.10.1924 Velike Bloke, 31.3.1943
Mogusar Urbana Matija, 25.2.1908 Ravnice (Trsce), 15.1.1943
Mohar Josipa Petar, 6.6.1900, Razloge (Delnice), I. 12.1942
Mohorcic Janeza Janez, 18.2.1906 Drasici (Metlika), 25.12.1942
Molnar Antica, 1872, Starihod, 23.8.1942
Molnar Feliksa Dragica, 2 mesi, Selo (Trsce), 23.8.1942
Molnar Jurija Stanka, anni 62, Vode, 6.11.1942
Moravec Mihaela Stanislav, 9.8.1923 Zemelj (Podzemelj), 9.3.1943
Movern Jakoba Janez, 14.2.1902 Kot (Semic), 30.12.1942
Mozek Franceta Franc, 31.1.1912 Turjak, 3.4.1943
Mrakovcic Mika Urban, anni 60, Krasicevica (Gerovo), 1942
Mrvar ? Azev, anni 32, Jaca (Sarajevo), 31.1.1943
Mravlje Matevza Franc, 6.2.1889 Sujica (Dobrova), 28.12.1942
Mrle Grga Antun, 189 1, Krasicevica (Gerovo), 6.1.1943
Mrle Pavla Antun, 19 1 0, Krasicevica (Gerovo), 18.11.1942
Mrle Juraja Ivan, 1901, Krasicevica (Gerovo), 8.11.1942
Mrle Ivana Josip, aprile 1941, Gerovo, 17.10.1942
Mrle Juraja Josip, anni 45, Krasicevica (Gerovo), 1942
Mrle Andrija Juraj, 22.3.1876, Krasicevica (Gerovo), 11.12.1942
Mrle Juraja Juraj, 1909, Krasicevica (Gerovo), 1.1.1943
Muc Nikolaja Janez, 18.5.1910, Tusev Dol, 25.4.1943
Muc Janeza Leopolda, 6.11.1903, Krivoglavice (Crnomelj), 15.1.1943
Muhvic Antona Jozef, 21.3.1894 Zurge (Osilnica), 22.11.1942
Muhvic, n. Janes, Josipa Marija, 18.12.1865 Mali Lug (Gerovo), 1942
Muhvic Josipa Miljenka, anni 10, Smrecje  (Gerovo), 1942
Mulac Antuna Marija, 1899, Mulci (Kastav), 13.11.1942
Mugic Martina Franc, 24.8.1912 Trnovee (Metlika), 31.12.1942

N
Naglic Blaza Antun, 1898, Srednja Draga (Trsce), 4.1.1943
Naglic Franja Antun, 1941, Srednja Draga (Trsce), 1.10.1942
Naglic Josipa Blaz, 1877, Srednja Draga (Trsce), 16.11.1942
Naglic Dragutina Franjo, 1924, Srednja Draga (Trsce), 4.12.1942
Naglic Stjepana Franjo, 21.10.1875 Kraljev Vrh (Trsce), 7.1.1943
Naglic Franja Josip, settembre 1941, Parg (Cabar), 8.8.1942
Naglic Blaza Marija, 1941, Srednja Draga (Trsce), 12.9.1942
Naglic Franja Stjepan, anni 42, Prhci (Trsce), 1942
Naglic Ivana Vjekoslav, 10.4.1893 Crni Lazi (Trsce), 6.10.1942
Nelec Janeza Janez, 29.6.1888 Iga vas (Stari trg pri Lozu), 5.11.1942
Nemanic Martina Anton, 1914, Bozakovo, 2.3.1943
Novak Janeza Alojzij, 29.9.1908 Bruhanja vas (Dobrepolje), 31.1.1943
Novak Jozeta France, 1890, Ormoz, 28.12.1942
Novak Mihaela Mihael, 22.6.1913 Gradenc (Hinje), 20.11.1942

O
Oberstar Jozefa Leopold, 30.1.1923 Rakitnica (Dolenja vas, Ribnica), 21.12.1942
Oberstar Janeza Rudolf, 1896, Zamostec, 24.12.1942
Ogrin Franciska Ludovik, 19.8.1908 Bohinjska Bistrica, 13.11.1942
Ogrinc Franceta Jozef, 1913, Podzaga (Velike Lasce), 27.1.1943
Ogulin Janeza Franc, 1, 11, 1903, Cerovec (Semic), d. Kasca, 16.1.1943
Ogulin Matije Martin, 14.10.1913 Hrib pri Cerovcu (Semic), 30.12.1943
Omahen Janeza Franc, 23.3.1897, Dolenja vas (Ribnica), 7.1.1943
Orazem Alesa Janez, 23.3.1897 Globel (Sodrazica), 9.1.1943
Osmak ? Stanko, anni 34, Biljevine (Gerovo), 1943
Osmak Toma Romano, marzo 1942, Podloge, 24.9.1942
Osvald Jakova Genovefa, anni 74, Trsce, 1942
Ovsec Andreja Andrej, anni 23, Knezja Njiva, 9.2.1943
Osanic Jurija Jozef, 9.3.1910 Kuzelj (Fara), 24.11.1942
Ozbald Ivana Franjo, 1940, Gerovo, 14.10.1942
Ozbald Antuna Marija, marzo 1942, Brod na Kupi, 29.8.1942
Ozbald Franja Marija, 1869, Ravnice  (Trsce), 27.8.1942
Ozbald Antuna Valentin, 1897, Ravnice  (Trsce), 17.12.1942
Ozbolt Andreja Alojzij, 2.11.1908 Babno Polje, 24.11.1942
Ozbolt Andreja Anton, 6.2.1901 Babno Polje, 7.12.1942
Ozbolt Rudolfa Anton, 18.12.1918, Pungert (Osilnica), 29.12.1942
Ozbolt Andreja Franc, 12.11.1894 Babno Polje, 15.1.1942
Ozbolt Franca Franc, 20.7.1891 Babno Polje, 22.11.1942
Ozbolt Ivana FraDjo, 9.5.1940 Mali Lug (Gerovo), 17.10.1942
Ozbolt Petra Franjica, 1922, Prezid, 1943
Ozbolt Matije Franjo, 1921, Zagari (Cabar), 5.1.1943
Ozbolt Antuna Franka, anni 41 Ravnice  (Trsce), 1942
Ozbolt Andreja Janez, 14.8.1904 Babno Polje, 7.11.1942
Ozbolt ? Josip, anni 54, Prezid, 1943
Ozbolt Jozeta Joze, 7.4.1885 Novi Kot (Draga), 7.12.1942
Ozbolt ? Marija, anni 77, Kozji Vrh (Prezid), 1942
Ozbolt Antuna Marúa, anno 1, Brod na Kupi, 1942
Ozbolt, n. Lipovac, Franja Marija, Ravnice  (Trsce), dicembre 1942
Ozbolt Antuna Valentin, 12.2.1897 Ravnice  (Trsce), 17.12.1942

P
Pahor Franca Franc, 16.9.1904 Mali Korinj (Krka), 8.1.1943
Pajalic Julija Josip, anni 47, Gerovo, 1942
Pajnic Josipa Antun, 30.5.1884, Mali Lug (Cabar), 29.12.1942
Pajnic Josipa Blaz, 1875, Krasicevica (Gerovo), 12.11.1942
Pajnic Antuna Antun, 1913, Kamenski Hrib (Pleàce), 1943
Pajnic Antuna Juraj, 1889, Kamenski Hrib (Plesce), ottobre 1942
Pajzelj Jozefa Valentin, 1893 Kocevje, 9.11.1942
Pantar Petra Antun, 16.4.1921, Kranjci (Prezid), 30.11.1942
Pantar Valentina Danica, 28.4.1937 Novi Kot (Draga), 13.11.1942
Pantar Grgura Pctar, 26.6.1888 Kranjci(Prezid), 25.11.1942
Pantar Jakoba Valentin, 11.2.1893 Novi Kot (Draga), d. Podpreska, 28.12.1942
Papic Matije Franc, 12.2.1904 Girsici (Podzemelj), d. Gradac, 16.1.1943
Papic Antuna Juraj, 1923, Plesee, 26.11.1942
Pavletic Marije Jozef, 29.1.1912 Dolenja Prekopa (Kostanjevica), 9.11.1942
Pavlic Franciska Franc, 11.2.1903 Iga vas (Stari trg pri Lozu), 7.1.1943
Pavlic Julija Josip, 22.5. 1896 Gerovo, 10.11.1942
Pavlic Josipa Ana, 25.2.1864 Vode (Gerovo), 16.12.1942
Pavlic Martina Franc, 20.4.1892 Ratez (Brusnice), 21..JI.1942
Pavlic Antuna Gaspar, 1883, Kamenje (Prezid), 17.11.1942
Pecaver Janeza Jozef, 23.10.1906 Podhosta (Dolenjske Toplice), 17.12.1942
Pecnik Janeza Jozef, 23.12.1892 Lanisce (Smarje - Sap), 25.11.1942
Pekolj Janeza Alojzij, 2.10.1901 Artmanja vas (Dobrnic), 8.5.1943
Peric Jozefa Jozef, 5.2.1883 Medija vas (Devin), d. Zalna, 24.10.1942
Pernisek Jakoba Anton, 1897, Jablanica (Svibno), 7.1.1943
Perusic Antona Janez, 2.7.1925, Velika Lahlnja (Crnomelj), 16.4.1943
Petan Janeza Alojzli, 13.4.1898 Petane (Podhum), 3.12.1942
Petan Mihaela Franc, 6.7.1918 Podborst (St. Vid pri Sticni), 30.1.1943
Petan Silvestra Silvester, 2.12.1928 Smolenja vas, 10.9.1943
Peteh Janeza Janez, 23.4.1905 Adlesici, 2.12.1942
Petelin Franciska Janez, 31.1.1921 Rakitna, 23.12.1942
Petric Jozefa Jozef, 1883, Smarje, 24.10.1942
Petric Franciska Matija, 18.2.1894 Vrhnika (Stari trg pri Lozu), 1.1.1943
Petric Janeza Mihaci, 1.9.1896, Gumnisce, 14.1.1943
Pikolnik Janeza Jozef, 7.10.1903 Podzaga (Velike Lasce), 25.11.1942
Pirc Lavrencija Janez, 19.6.1894 Brest (Ig), 4.1.1943
Pirman ? Alojz, 14.10.1919, Bockovo, 7.12.1942
Planinc Franciska Anton, 10.6.1893 Svibnik (Crnomelj), 5.12.1942
Plantan Janeza Jozef, 18.11.1923 Stranska vas (Smihel pri Novem mestu), 2.12.1942
Plut Jozefa Alojzij, novembre 1921, Rucetna vàs (Crnomelj), 24.11.1942
Plut Martina Antonija, 1 1.6.1907 Stranska vas (Smihel pri Novem mestu), 4.12.1942
Podlogar Franciska Janez, 15.11.1892 Gorenje Golo, 27.12.1942
Pogacar Josipa Milan, 7.9.1942, Arbe, 28.11.1942
Poje ? Adam, ?, 25.10.1942
Poje Stjepana Ana, anni 75, Zagari (Cabar), 1942
Poje Valentina Ana, 14.5.1872, Goraci (Prezid), 30.11.1942
Poje Jozefa Anton, 1 1.6.1897 Pungert (Osilnica), 2.12.1942
Poje Ivana Antun, 15.1.1924 Trsce, 29.12.1942
Poje Josipa Antun, anno 1, Vrhovci (Trsce), 1942
Poje Josipa Antun, 1877, Parg (Cabar), 31.12.1942
Poje Matije Antun, 1913, Makov Hrib (Trsce), 31.10.1942
Poje Franja Ferdinand, 23.5.1865, Goraci (Cabar), 12.11.1942
Poje Janeza France, 1871, Stari Kot (Draga), 10.11.1942
Poje Franja Franjo, 23.3.1902, Gornji Zagari (Cabar), 24.12.1942
Poje ? Ivan, ?, font-size: Trsce, 11.11.1942
Poje Ferdinanda Ivan, anni 80, Goraci (Cabar), 1942 Oi
Poje Urbana Ivan, 24.6.1890 Trsce, I. 12.1942
Poje Franja Ivan, 1941, Zamost, 1942
Poje Jozefa Jakob, 28.4.1888, Novi Kot (Draga), 31.1.1943
Poje Josipa Lojze, anno 1, Majer (Cabar), 1 1.9.1942
Poje Valentina Marija, 5 mesi, Vrhovci (Trsce), 1942
Poje Antuna Miha, 28.9.1900 Goraci (Cabar), 7.3.1943
Poje Izidora Srecko, 20.4.1892, Crni Lazi (Trsce), 26.12.1942
Poje Franja Valentin, 13.2.1911 Gornij Zagari (Cabar), 19.1.1943
Poje Franja Valentin, 3.2.1912 Vrhovic (Trsce), 22.1.1943
Poje Josipa Veronika, 1872, Makov Hrib (Trsce), 21.11.1942
Pokorn Mirka Katarina, 19.4.1942 Ljubljana, 5.10.1942
Ponikvar Janeza Janez, 18.2.1892 Dobrepolje, 23.12.1942
Ponikvar Janeza Janez, 21.12.1924 Merlebach (Francia), 17.12.1942
Porenta Leopolda Leopold, 1897, Klagenfurt, 1.2.1943
Porok Janeza Jozef, 3.3.1916 Dane (Stari trg pri Lozu), 25.12.1942
Poseta Janeza Janez, 3.6.1901 Brezovica, d. Preserje, 18.12.1942
Potocar Jozefa Marija, 3.6.1883 Muhaber (Precna), 20.10.1942
Potokar Martina Franc, 12.1.1900 Mala Stara vas (Polica), 16.11.1942
Prance Andjelka, 1890, Gorizia, 23.8.1942
Praznik Mihaela Mihael, 31.10.1898 Veliki Lipovec (Ajdovec), 5.12.1942
Predovic Stanislava Nikolaj, 1890, Velike Lasce, 8.1.1943
Prelogar Martin, 11.10.1902 Sv.  Kriz, 1943
Prijanovic Nikole Matija, 28.1.1896 Tribuce (Adlesici), 12.11.1942
Prijatelj Luke Anton, 31.1.1881 Zamostec (Sodrazica), 17.11.1942
Prikic Vincenca Jurij, 1904, Muc, 5.7.1943
Prosen Franceta France, 1913, St.. Vid, 13.5.1943
Primac Janeza Jernej, 7.8.1904 Zalog (Devica Marija v Polju), 7.1.1943
Prsle Ivana Alojzija, 1877, Plesce, 1943
Prsle Ivana Petar, 1885, Plesce, 1942
Prsle Vinka Valentin, 3.8.1897, Kraljev Vrh (Trsce), 14.1.1943
Prus Janeza Janez, 22.7.1917 Krmacina (Metlika), 29.12.1942
Pucihar Marjete Anton, 27.12.1888 Ig, 27.11.1942
Puhek Josipa Alojzija, 10.7.1923 Gornij Suhor, 19.10.1943
Pumpe Valentina Valentin, 1894, Zabukovje, 13.1.1943
Pusek Josipa Antun, anni 44, Prkutova Draga (Trsce), 1943
Pusek Jakova Marija, anni 2, Cabar, 1942
Pusic Janeza Janez, 5.4.1922 Businja vas (Suhor), 17.1.1943

R
Rabjelo Isnacija Isnacji, 7.3.1876 Novo mesto, 20.1.1943
Radatovic Mileta Marko, 1920, Radatovici, 27.1.1943
Radovic Jozefa Jozef, 28.6.1924 Preloka, 3.1.1943
Radovic Janeza Jozef, 4.2.1925 Preloka, 2.1.1943
Rajakovic Mileta Marko, anni 20, Rajakovici, d. Radatovici, 27.11.1942
Rajer Janeza Franc, 11.10.1902 Mirna Pec, 2 5.11.1942
Rajk Jozefa Janez, 2.8.1898 Bojanja vas (Radovica), 7.11.1942
Rajselj Jozefa Valentin, 1893, Zagari (Cabar), d. Kocevje, 9.11.1942
Rauselj Ivana Milena, anni 41, Vode (Gerovo), 24.10.1942
Razdrh Franciska Danijel, 28.9.1910 Dobrava (Dobrnic), 7.2.1943
Redak Franciska Franc, ? , Mackovec (Novo mesto), 9.1.1943
Rede Rudolfa Adam, 17.1.1897 Trsce, 25.10.1942
Rede Vjekoslava Alojz, 16.6.1923, Trsce, 6.12.1942
Rede Jakova Franjo, 5.12.1903 Vrhovci (Tràce), 18.12.1942
Rede Mihaila Gabrijel, 14.3.1884, Crni Lazi (Trsce), 15.12.1942
Rede Rudolfa Ivan, 19.7.1905 Trsce, 24.12.1942
Rede Jakoba Josip, 19.3.1897, Vrhovci (Trsce), 23.10.1942
Rede Fabijana Juraj, 1865, Vrhovci (Trsce), I. 1 I. 1942
Rede Vinka Marija, 194 1, Srednja Draga (Trsce), 13.9.1942
Rede Josipa Stanislav, 4.4. 1890, Crni Lazi (Trsce), 22.12.1942
Rede Rudolfa Vjekoslav, 10.6.1922 Trsce, 1 I. 1 I. 1942
Redek Franceta France, 15.8.1897, Malkovec, 9.1.1943
Reljac Ivana Antonjia, 1878, Podhum (Susak), 2.11.1942
Reljac Josipa Ivan, 1869, Grobnik (Susak), 25.9.1942
Repar Jozeta Franc, 23.10.1909 Dobrova, 18.11.1942
Repar ? Isnac, 2.10.1907 Dobravica, 20.10.1942
Repar Jozefa Jozef, 8.9.1904 Soteska, 31.12.1942
Resman Josipa Ana, novembre 1942 Arbe, 6.12.1942
Resman Josipa Antun, 24.12.1908, Gornji Zagari (Cabar), 26.11.1942
Resman Juraja Antun, 19.3.1916 Selo (Trsce), 1943
Resman Josipa Darinka, anni 3, Ravnice  (Trsce), 1943
Resman Josipa Fanika, 21.1.1934 Ravnice  (Trsce), 1942
Resman Gabrijela Josip, 12.6.1921 Vrhovci (Trsce), 1943
Resman Franja Juraj, 25.3.1863 Selo (Trsce), 31.12.1942
Resman Josipa Juraj, Ravnice, 1942
Resman Juraja Juraj, 26.1.1866 Selo (Trsce), 4.11.1942
Resman, n. Frbezar, Juraja Marija, anni 37, Ravnice (Trsce), 1942
Resman Valentina Marija, anni 2, Pozarnica  St.rsce), 1942
Resnik Janeza Janez, 16.5.1892 Bircna vas (Smihel pri Novem mestu), 3.12.1942
Retelj Mateja Matej, 1906 Kostanjevica, 30.(31.)12.1942
Rezek Martina Jozef, 17.9.1910 Radovica, 28.11.1942
Rindic Martina Marija, 1882, Milaci, 20.10.1942
Robida Isnacija Martin, 10. 1 I. 1909 Lopata (Hinje), 27.12.1942
Rogale Martina Mihael, 1899, Rajseli (Banjaloka), d. Dren, 30.12.1942
Rogelj Jozefa Alojzij, 15.7.1906 Podlipa (Ajdovec), 14.1.1943
Rogelj Janeza Janez, 18.11.1924 Breg (Borovnica), 8.1.1943
Rogelj Franciska Stanislav, 4.3.1923 Vrbovec (Dobrnic), 13.1.1943
Ropret Andreja Rudolf, 20.10.1904 Tomacevo (Ljubljana), 26.12.1942
Rozman Nikolaja Anton, 8.1.1911 Gornji Suhor pri Vinici, 13.1.1943
Rozman Nikolaja Janez, 4.7.1904 Gomil Suhor pri Vinici, 18.11.1942
Rozman Nikolaja Matija, 12.12.1908 Dolnil Suhor pri Vinici, 18.1.1942
Rozic Martina Marija, anni 70, Podhum (Susak), 1942
Rudolf Antona Anton, 18.2.1909 Koscaki (Sv. Vid nad Cerknico), 18.11.1942
Rudolf Jozeta Anton, 30.12.1903 Korosce (Sv. Vid nad Cerkn'c ), 8.1.1943
Rudolf Franciska Franc, 24.11.1905 Kremenica (Ig), 22.11.1942
Rundic Jureta Franjo, anni 56, Podkilavac (Susak), 11.11.1942
Rundic Antuna Ma.rija, anni 56, Jelenje (Susak), agosto 1943
Rundic Ivana Marija, anni 53, Podkilavac (Susak), 6.11.1942
Rundic Jureta Mate, anni 65, Podkilavac (Susak), 15.12.1942
Rupnik Andreja Franc, 23.10.1887 Veliki Vrh (Smarje - Sap), 30.11.1942
Rupnik Antona Franc, 23.11.1888 Dobrova, 14.1.1943
Rus Franciska Franc, 19.7.1904 Tomiselj, 31.12.1942

S
Schweiger Jurija Franc, ?, Lahinja, 8.5.1943
Selan Martina ;knton, 21.4.1888 Dobrunje (Sostro), 9.1.1943
Sernel Franca Franc, 8.9.1909 Logatec, 19.11.1942
Setnikar Antona Franc, 11.9.1890, Praproce (Polhov Gradec), 20.11.1942
Sever Avgusta Janez, 22.12.1894 Ratjé (Hlnje), 15.12.1942
Shodar Jozeta Joze, 10. 10. 1906 Retje, 18.1.1943
Silez Franceta France, 1914, Blocice, 28.11.1942
Silic Josipa Marija, anni 64, Podkilavac (Susak), 1942
Simonic Marka Anton, 12.8.1905 Dracisi (Metlika), 20.12.1942
Simonic Nikolaja Jozef, 18.8.1905 Drasici (Metlika), 6.12.1942
Sirk Alojzjia Franc, 21.2.1910 Gorenje Selce (Dobrnic), 3.1.1943
Skubic Franciska Janez, 22.6.1925, St. Lambert (Litija), 21.1.1943
Skubic Janeza Simon, 24.10.1904 Polica, 13.1.1943
Sladic Andreja Andrej, 20.1.1924 Prilisce, d. Pusti Gradac (Dragatus), 30.5.1943
Slajko Franciska Franc, 4.10.1907 Ljubljana, 9.1.1943
Slak Ignacija Elizabeta, 20.11.1942 Arbe, 30.11.1942
Slapsak Mihaela Mihael, anni 20, Slavina (Prestranek), 27.11.1942
Smerdelj Janeza Janez, 4.2.1891 Brezice, 19.1.1943
Smole Antuna Antun, 1921, Mali Lug (Gerovo), 12.12.1942
Smole Mateja Franc, 1.3.1891 Kot (Ig), d. Vrbljene, 7.12.1942
Smrdelj Jakoba Anton, 1888 Klenik (Carso), 7.12.1942
Smrekar Jozefa Alojzij, 3.6.1901 Kot (Semic), 11.12.1942
Smrekar Jozefa Franc, 9.1.1904 Naklo (Crnomelj), 9.11.1942
Snoj Karla Karel, 1920, Velike Bloke, 15.12.1942
Sojer Jerneja Anton, 3.1.1904 Plesivica (Brezovica), 20.12.1942
Spincic Antuna Antun, anni 80, Spincici (Kastav), 24.5.1943
Spreizer, roj.  Trdic, Matije Ana, 18.10.1856 Desinec (Crnomelj), 8.10.1942
Srakar Janeza Jernej, 21.8.1891 Tomacevo (Ljubljana), 4.1.1943
Smel ? Franc, 8.9.1909 Hruskarje, 19.11.1942
Srnjak Franciska Janez, 24.11.1909 Brezje (Lipoglav), d. Podlipoglav, 1 I. I. 1943
Srnjak Jozefa Jozef, 21.1.1897 USA, 16.4.1943
Srpan Jozefa Ludvik, 14.8.1924 Nadlesk, 17.1.1943
Srslje Josipa Grgur , 1865, Goraci (Cabar), 24.11.1942
Srslje Petra Petar, 1892, Kraljev Vrh (Trsce), 3.10.1942
Stanovnik Antona Janez, 13.0.1901 Vnanje Gorice (Brezovica), 27.11.1943
Starc Jozefa Franc, 23.4.1897 Babna Gorica (Rudnik), 30.12.1942
Starc Janeza Martin, 16.8.1896 Rosalnice (Metlika), 10. 12.1942
Stare Jozefa Franc, 1897, Babna Gorica, 31.12.1942
Stare Marije Franc, 1896, Ljubljana, 25.11.1942
Staresinic Franceta Mihael, 1913, Preloka, 30.1.1943
Sterle Matije Alojzij, 14.2.1889 Bukovec (Rob), 10.  I. 1943
Sterle Janeza Jernej 21.8.1915 Podloz (Stari trg pri Lozu), 22.11.1942
Sterle Jozefa Jozef, 5.2.19 1 0 Krvava Pec (Rob), 28.11.1942
Stipic Josipa Grga, 1888, Podhum (Susak) 13.11.1942
Stopar Janeza Janez, 1904, Veliki Lipovec (Ajdovec), 18.2.1943
Strah Jozefa Jozef, 1882, Zalna, 31.12.1942
Strazisar Janeza Jakob, 27.4.1889 Jezero (Preserje), 31.12.1942
Strazisar Janeza Jozef (Janez), 12.2.1920 Pako (Borovnica), 28.11.1942
Strazisar Janeza Jozef, 3.11.1905 Krvava Pec (Rob), 18.1.1943
Strle Antona Alojzij, 1.2.1896 Poljane (Stari trg pri Lozu), 16.(17.)11.1942
Strojinc Jakoba Janez, 9.5.1897 Gorenja vas (Polica), 5.1.1943
Stupnik Antona Lojze, ?, Videm - Dobrepolje, 22.11.1942
Suhadolnik Franciska Jozef, 27.3.1900 Rakitna, 2.1.1943
Suwa Vojteha Janez, 10.8.1912 Zgorja Siska (Ljubljana), 30.12.1942
Svasnik Jozefa Joze, 13.8.1912, Srednja vas, 21.12.1942

S
Safar Ivana Franjo, 6 mesi, Kupari (Gerovo), 1942
Safar Petra Jozef, 10.3.1891 Novo mesto, I. 12.1942
Safar Gaspara Slavko, 28.7.1893, Mali Lug (Gerovo), 6.12.1942
Sebalj - Zagar Antuna Agata, 1883, Prezid, 22.11.1942
Sebalj Josipa Grga, 1.3.1865, Goraci (Cabar), 23.11.1942
Sebalj ? Ivan, anni 41, Prezid, 1943
Sebalj Grge Ivan, aprile 1942, Goraci (Cabar), 5.9.1942
Sebalj Antuna Vinko, 1887, Zbitke (Prezid), I. 12.1942
Sega Franciska Janez, anni 38, Novo mesto, 22.11.1942
Sega Jozefa Lojze, 19.6.1921, Grahovo pri Cerknici, 27.3.1943
Senica Janeza Franc, 21.8.1900 Dobindol, (Dolenjske Toplice), 18.11.1942
Sepec Janeza Emilij, 9.4.1922 Iga vas (Stari trg prí Loíu), 9.12.1942
Sercer Antona Joze, 11.3.1900 Ribjek, Zurge (Osilnica), 6.1.1943
Sercer Petra Jurij, 1860, Zurge (Osilnica) 6.1.1943
Sercer Antona Marija, aprile 1942, Zurge (Osilnica), 2.9.1942
Sercer Antona Peter, 1879, Zurge (Osilnica), 27.12.1842
Sercer Jozefa Peter, 5.2.1874 Zurge (Osilnica), 19.12.1942
Sercer Petra Stanislav, 19.4.1941 Bezgarji (Osilnica), 19.9.1942
Sercer Petra Stefka, 1942, Zurge (Osilnica), 2.9.1942
Sercer Jozefa Zdenka, ?, Zurge (Osilnica), 29.8.1942
Serjak Franceta Janez, 1907, Pijava Gorica (Ig), 25.1.1943
Silc Franciska Franc, 9.4.1914 Blocice (Grahovo pri Cerknici), 28.11.1942
Silc Franca Rudolf, 19.4.1919 Blocice (Grahovo pri Cerknici), 20.11.1942
Simac Stefana Bonaventura, 13.7.1887, Podkilavac (Susak), 18.12.1942
Simac Martina Ivan, 1902, Podkilavac (Susak), 20.10.1942
Simac Mata Ivan, anni 65, Bani (Kastav), 13.9.1942
Simec Janeza Janez, 27.12.1901 Girsici (Podzemelj), 27.11.1942
Siraj ? Karel, 2.5.1920, Matulje, 15.12.1942
Sirola Matije Ivan, anni 41 Kastav, 6.10.1942
Skerlj Jozefa Jozef, 5.11.1906 Begunje pri Cerknici, 28.11.1942
Skoda Jozefa Jozef, 10.11.1906 Gomia Prekopa (Kostanjevica), 18.1.1943
Skof Jozefa Alojzij, 24.11.1916 Dragomlja vas (Suhor), 18.12.1943
Skof Janeza Anton, 12.1.1915 Gornja Lokvlca (Metlika), 26.12.1942
Skof Jozefa Franc, 29.10.1911 Dragomlja vas (Suhor), 14.12.1942
Skof Franciska Joahim, 17.8.1907 S. Carlo (Brasilia), d. Zaklanec, 16.12.1942
Skraba Antona Jozef, 5.9.1900, Lipe (Ig), 20.11.1942
Skraba Matije Mjhaci, 29.9.1903 Tomiselj (Ig), 6.1.1943
Skrjanc Matije Mihael, 187 1, Kocevje, 17.11.1942
Skrobonja ? Antonija, anni 58, Skurinje (Kastav), 8.12.1942
Skrobonja Antuna Antonija, anni 2, Kastav, 15.10.1942
krobonja Josipa Franjo, 1876, Skurinje (Kastav), 6.1.1943
Skufca Franciska Anton, 1.12.1899 Velika Dobrava (Sticna), 24.12.1942
Skufca Antona Jozef, 24.3.1924 Malo Lipje (Hinje), 19.12.1942
Skufca Ludovika Jozef, 3.5.1914 Klopcei - Dvor (Hinje), 8.1.1943
Skulj Andreja Janez, 12.11.1888 Sarsko (Ig), 22.11.1942
Skulj Andreja Jozef, 27.4.1878 lska vas (Ig), 9.1.1943
Sostaric Antuna Antun, maggio 1942, Smrecje  (Gerovo), 23.9.1942
Sostaric Ludvika Antun, 1928, Plesce, 1942
Sostaric Valentina Antun, 10.5.1909, Crni Lazi (Trsce), 15.12.1942
Sostaric Josipa Fanika, 30.1.1942 Smrecje (Gerovo), 2.9.1942
Sostaric Josipa Francika, 1 12.1941, Smrecje (Gerovo), 22.8.1942
Sostaric Josipa Franjo, anni 2, Crni Lazi (Trsce), 1942
Sostaric Josipa Josip, 7.10.1940, Smrecje (Gerovo), 3.9.1942
Sostaric Josipa Josip, 9.7.1915 Selo (Trsce), 9.1.1943
Sostaric Ivana Petar, 28.6.1879 Crni Lazi (,Trsce), 15.1.1943
Sostaric Filipa Valentin, 7.2.1885 Crni Lazi (Trsce), 13.11.1942
Sostaric Antuna Vladimir, 12.1.1924 Trsce, 11.1.1943
Sostaric Antuna Zeljka, aprile 1942, Cabar, 12.9.1942
Spehar Mihaela Mihael, 29.11.1920 Dolenji Suhor pri Vinici, 4.1.1943
Sraj Mateja Franc, 20.2.1915 Metulje (Bloke), 17.12.1942
Sraj Karla Karel, 2.5.1920 Metulje (Bloke), 15.12.1942
Stampfel Blaza Jurij 18.4.1887, Zgornji Cacic, d. Zurge (Osilnica), 21.10.1942
Steblaj Antona Anton, 11.1.1891 Laze (Rob), d. Lanisce, 28.12.1942
Steblaj Alojzija Anton, 30.4.1911 Veliki Osolnik (Rob), 25.12.1942
Stembal Antona Franc, 9.10.1899 lska vas (Ig), 12.1.1943
Stembal Mihaela Jozef, 4.4.1900 lska vas (Ig), 5.1.1943
Stiglic Matija Alojzij, 8.6.1902 Crmosnijce (Semic), 14.1.1943
Stimac Jozefa Ana, 1859, Zurge (Osilnica), 2.12.1942
Stimac Ivana Antun, 1.10.1878 Mali Lug (Gerovo), 27.12.1942
Stimac Franja Evica, 1940, Cabar, 30.8.1942
Stimac Franja Franjo, 14.5.1892, Stimci, Parg  (Cabar), 1942
Stimac Josipa Franjo, 7.1.1926, Stimci, Parg  (Cabar), 7.1.1943
Stimac Petra Gaspar, 1896, Krasicevica (Gerovo), 13.1.1943
Stimac Ivana Ivan, 14.5.1942, Kupari (Gerovo), 1.10.1942
Stimac Juraja Ivan, 1874, Krasicevica (Gerovo), 3.11.1942
Stimac Martina Ivan, ann' 40, Podkilavac (Susak), 1942
Stimac Petra Josip, anni 47, Kragicevica (Gerovo), 1942
Stimac Antuna Marija, 1924, Razloge (Delnice), 18.7.1942
Stimac Martina Matija, 1878, Grbajel (Brod na Kupi), 11.10.1942
Stimac Franja Petar, 6.6.1900 Stimci Parg (Cabar), 2.11.1942
Stimac Gasparja Peter, anni 52, Krasicevica (Gerovo), 1942
Stimac - Osmak Pavleta Helena, 1881, Razloge (Delnice), 2.12.1942
Stimac Josipa Slavko, 12.6.1941, Stimci, Parg (Cabar), 13.9.1942
Stimec Antona Janez, 28.4.1890 Zurge (Osilnica), 23.11.1942
Strumbelj Franca Franc, 25.9.1893 Tomiseli (Ig), 14.11.1942
Strumbelj Janeza Franc, 3.7.1907 Sarsko (Ig), 28.11.1942
Strumbelj Jozefa Jakob, 22.4.1886 Tomiselj (Ig), 23.11.1942
Strus Jozefa Janez, 29.7.1909 Zgornja Duplica (Polica), d. Srednja vas, 6.12.1942
Stubler Marka Martin, 1906, Adlesici, 5.2.1943
Stukelj Antona Pavel, 15.1.1885 Kot (Semic), 3.1.1943
Stupar Janeza Janez, 25.11.1904 Veliki Lipovec (Ajdovec), 18.11.1942
Stupnik Antona Alojzij, 16.10.1920 Dobrepolje, 21.11.1942
Sturm Petra Ivan, 1882, Lautari (Prezid), 25.11.1942 ,
Sumrada ? Jozef, 9.3.1882 Babna Polica, 8.12.1942
Sumrada Janeza Neza, 15.5.1865 Babno Polje, 23.11.1942
Sustarsic Janeza Franc, 2.2.1901 Tomiselj (Ig), 17.11.1943
Sustarsic Janeza France, 1941, Tomiselj (Ig), 18.11.1942
Sustarsic Janeza Tomaz, 1894, Sodrazica, 30.1.1943

T
Tanko Ludvik, 30.11.1898 Srednja vas, ?
Tekavec Matije Janez, 1922, Zahrib (Sv. Vid nad Cerknico), 5.1.1943
Tekavec Janeza Jozef, 22.2.1923, Strugovo (Sv.  Vid nad Cerknico), 8.12.1942
Tekavec Mateja Ivanka, 1922, Cerknica, 5.1.1943
Tekavec Antona Ljudmila, 20.4.1941 Jelenja vas (Stari trg ob Kolpi), 30.9.1942
Tepina Franciska Anton, 1 1.6.1888, Strazisce (Kranj), d. Koseze, S.I. 1943
Trnovsek Petra Anton, 8.8.1911 Podborgt, (St. Vid pri Sticni), 24.12.1943
Tihelj Mateja Jozef, 13.3.1913 Klece (Dol pri Ljubljani), 20.11.1942
Tomac Ivana Amira, anni 9, Razloge (Delnice), 1942
Tomac Antuna Andrija, 1874, Razloge (Delnice), 6.12.1942
Tomac Tome Antun, 17.6. 1892, Razloge (Delnice), 7.12.1942
Tomac Petra Jozef, 1.3.1941 Brod na Kupi, 18.10.1942
Tomac Petra Julka, 6 mesi.  Razloge (Deinice), 1942
Tomac Matije Lenka, anni 50.  Razloge (Delnice), 1942.
Tomac Vjekoslava Neza, anni 70, Razloge (Delnice), 8.1.1943
Tomac Dragutina Romanka, 1937, Razloge (Delnice), 22.11.1942
Tomac Antuna Tomo, 1864, Razloge (Delnice), 10.10.1942
Tomac Antuna Vjekoslav, anno 1, Razloge (Delnice), 8.9.1942
Tomazin Jozefa Janez, 22.10.1900, Rupe (Rob), 18.11.1942
Tomc Janeza Alojzij, 12.12.1921 Krivoglavice (Podzemelj), 30.12.1942
Tomc Mihaela Alojzij, 9.9.1893 Girsici (Podzemelj), 24.12.1942
Tomc Nikolaja Janez, 6 . 2.1902 Primostek (Podzemelj), 6.1.1943
Tomse Jurija Alojzij, 1900, Krska vas (Catez ob Savi), 18.11.1942
Tomsic Janeza Franc, 17.11.1898 Ilova Gora (Kopanj), d. Pijava Gorica, 18.12.1942
Tomsic Jozefa Franc, 10.12.1903 Rogatec (Sentjurje, Grosuplje), 27.12.1942
Tramte Franciska Jozef Franc, 16.8.1915 Ratez (Brusnice) 2.12.1942
Trcek Mateja Leopold, anni 33, Ljubljana, 23.11.1942
Trdan Janeza Ignacij, 16.6.1873 Dolenja vas (Ribnica), 19.1.1943
Trdic Andreja Ana, 1858, Crnomelj, 8.10.1942
Trdnik Janeza Vincenc, 1903, Zadvor, 6.11.1942
Trijanovic Nikolaia Matej, 1896, Tribuce (Cernomelj), 12.11.1942
Trlep Franciska Alojzij, 15.10.1913 Dobrnic, 8.1.1943
Trlep Franciska Franc, 20.9.1909 Dobrnic, 20.1.1943
Trnovsek Petra Anton, 9.8.1911, Ljubljana, 24.2.1943
Trobis Stefana Andrej, 11.8.1941 Kocevje, 13.9.1942
Troha Antuna Anton, 26.5.1896., Vrhovci (Trsce), 31.12.1942
Troha Ivana Antun, 6.6.1941, Goraci (Cabàr), 9.9.1942
Troha Marije Franjo, ottobre 1942 Arbe, 27.11.1942
Troha Andrije Ivan, 1926, Muhovci (Cabar), 23.5.1943
Troha Franciska Jozef. 7.11.1903 Babno Polje, 3.1.1942
Troha Alberta Ljudevit, 27.7.1913 Zagari (Cabar), 2.12.1942
Troha Antona Marija, 26.12.1867 Babno Polje, 18.8.1942
Troha Antuna Marjia, 15.2.1868 Goraci (Cabar), 10.8.1942
Troha Franciska Marjia, 23.3.1942 Stari trg pri Lozu, 3.9.1942
Troha Franja Marija, 1942 Majer (Cabar), 22.8.1942
Troha Jurarja Marija, 1865, Goraci, (Cabar), 26.9.1942
Troha Valentina Milka, 1941, Kozji Vrh (Prezid), 18.10.1942
Troha Josipa Slavica, 1941, Kozji Vrh (Prezid), 15.10.1942
Troha Juraja Slavko, anni 78, Kraljev Vrh (,Trsce), 1943
Trope Josipa Ivka, anni 66, Prkotova Draga (Trsce), 1942
Trope Vjekopslava Karlo, 28.1.1900 Prkotova Draga (Trsce), 2.12.1942
Trope Josipa Marija, 1871, Prkotova Draga (Trsce), 20.10.1942
Trope Vjekoslava Marijan, 28.11.1900, Prkotova Draga (Trsce), 2.12.1942
Trope Vjekoslava Vjekoslav, giugno 1941, Prkoova Draga (Trsce), 21.9.1942
Trtnik Janeza Vincencij, 21.9.1903, Zadvor (Sostro), 5.11.1942
TrudenAnotona Anton, 12.8.1912 Iga vas (Stari trg pri Lozu), 9.1.1943
Truden Antona Franc, , 9.10.1897 Mramorovo (Sv.  Trojica nad Cerknico), 19.11.1942
Truden Franciska Janez, 6.11.1909 Podgora (Stari trg pri Lozu), 1.2.1943
Truden Alojzjia Francisek, 29.3.1914 Podcerkev (Stari trg pri Lozu), 23.1.1943
Turk ? Alojzija, anni 21, Bazli (Prezid), 1942
Turk ? Ana, 1856, Menovci, 30.9.1942
Turk Antuna Anka, anni 39, Pozarnica (Plesce), 1942
Turk Matije Anka, anni 87, Pozarnica (Plesce), 1942
Turk Blaza Anton, 30.4.1882 Belica (Osilnica), 2.1.1943
Turk Josipa Antun, 8.4.1900 Ravnice (Trsce), 26.12.1942
Turk Petra Antun, 5.7.1941, Vode (Gerovo), 23.9.1942
Turk Antona Anton,  Papezi (Osilnica), 11.1.1943
Turk Antuna Bozena (Bosilika), 1939, Milanov Vrh (Prezid), 27.8.1942
Turk Petra Ciril, ?, Sokoli (Trsce), 1942
Turk Ivana Danijel, 1920, Sokoli (Trsce), 31.12.1942
Turk ? Dragica, anni 26, Milanov Vrh (Prezid), 1942
Turk Franciska Edvard, 31.3.1899 Novi Kot (Draga), 5.1.1943
Turk Antona Franc, 28.9.1911 Dolenje Kalisce (Velike Lasce), 3.12.1942
Turk Franciska Franc, 17.1.1873 Selo - Vode (Fiume), 31.10.1942
Turk Mateja Franja, 1862, Goraci (Cabar), 24.11.1942
Turk Josipa Franjica, 6.3.1868 Opajki (Cabar), 1942
Turk Vjekoslava Franjica, anni 45, Goraci (Cabar), 1942
Turk Franja Franjo, 17.2.1873 Vode (Gerovo), 1.10.1942
Turk Josipa Franjo, 1942, Sokoli (Trsce), settembre 1942
Turk Katarine Franjo, 20.2.1911, Goraci (Cabar), 18.12.1942
Turk Matije Franjo, 1852, Vode (Gerovo), 24.11.1942
Turk Filipa Genovefa, settembre 1942 Arbe, 4.11.1942
Turk Mihovila Ivan, 1871, Sokoli (Trsce), 1.11.1942
Turk ? Ivanka, anni 5, Milanov Vrh (Prezid), 1942
Turk Antona Janez, 7.2.1885 Knezja Njiva (Stari trg pri Lozu), 21.11.1942
Turk Filipa Jelica, aprile 1942 (Cabar) 5.9.1942
Turk Antona Josip, 30.1.1924 Papezi (Osilnica), 30.1.1943
Turk Ivana Josip, ?, Trsce, 1942
Turk Rudolfa Josip, ? Sokoli (Trsce), 1942
Turk Josipa Marija, 20.1.1874 Vode (Gerovo), 19.10.1942
Turk, n. Pajnic, Stjepana Marija, 4.4.1854 Vode (Gerovo), 18.11.1942
Turk Marjeta, 11.11.1865 Kozarisce, 30.3.1943
Turk Vinka Mjlka, ?, Majer (Cabar), 1942
Turk Matije Miroslav, 13.7.1883, Goraci (Cabar), 14.12.1942
Turk Matije Petar, 1890, Goraci (Cabar), 7.1.1943
Turk Antuna Sabina, anni 62, Sokoli (Trsce), 1942
Turk Filipa Srecko, 5 mesi, Goraci (Cabar), 1942
Turk Josipa Valentin, 12.2.1874 Opajki (Cabar), 9.1.1943
Turk Lovra Valentin, 1876, Goraci (Cabar), 2.12.1942
Turk Valentina Valentin, ottobre 1942 Arbe, 26.11.1942
Turk Antuna Vjekoslav, 1932, Ravnice  (Trsce), 1942
Tusek Antuna Antun, ?, Tuski (Cabar), 1942
Tusek Jakova Antun, 7.5.1862, Tuski (Cabar), 27.11.1942
Tusek Josipa Antun, 1.9.1909, Prkutova Draga (Trsce), 14.12.1942
Tusek Jakova Ivan, 23.6.1900, Rusci (Cabar), 27.12.1942
Tusek Gaspara Jakob, 1878, Vode (Gerovo), 25.11.1942
Tusek Jakova Jakov, 14.4.1874, Rusci (Cabar), 15.12.1942
Tusek Jakova Jakov, 6.7.1901 Prkutova Draga (Trsce), 1943
Tusek Josipa Jakob, 23.3.1878, Goraci (Cabar), 27.12.1942
Tusek Lovra Jera, 1888, Srednja vas (Draga), 12.10.1942
Tusek Jakoba Marija, 1940, Cabar, 21.9.1942
Tusek, ?, Polonija, anni 76, Goraci (Cabar), 1942
Tusek Ivana Rudolf, 15.4.1936 Rusci (Cabar), novembre 1942
Tusek Ivana Slavica, febbraio 1942, Goraci (Cabar), 12.10.1942

U
Urbancic Mihaela Anton, 8.10.1899 Brezje (Dobrova), 18.11.1942
Urbiha Janeza Ludvik, 3.11.1902 Podgora (Stari trg pri Lozu), 28.12.1942
Urli Antona Makslmilijan, 1.2.1895 Crni Potok (Draga), 1942
Urli Vjekoslava Franjica, anni 3, Cabar, 1942
Urli Matije Janez, 1910, Crni Potok (Draga), 7.12.1942
Urli Matije Matija, 13.4.1906 Pungert (Draga), 31.12.1942
Urli Matije Valentin, 11.2.1909, Pungert (Draga), 20.12.1942

V
Vavtar Jozefa Franc, 1.2.1906 Dolge Njive (gt.  Lovrenc), 4.12.1942
Vesel Vida Dragutin, 1885, Kranjci (Prezid), 22.12.1942
Vesel Blaza Julijana, 7.5.1871 Janezi (Cabar), 1942
Veselic Janeza Anton, 11.6.1926 Bedenj (Adlesici), 1.12.1942
Veselic Nikolaja Nikolaj, 30.12.1924 Bedenj (Adlesici), 30.11.1942
Vesellé Janeza Nikolaj, 10.9.1892 Vrhovci (Adlesici), 17.11.1942
Vicic Jozefa Jozef, 17.1.1909 Becaje (Sv.  Vid nad Cerknico), 18.11.1942
Videtic Janeza Janez, 1909, Metlika, 6.1.1943
Vidje Mateja Franc, 24.3.1894 Polica, 1.2.1942
Vidje Antona Jalìez, 1894, Gorenje Polje (Kanal, Gorizia), d. Kocarji, 11.1.1943
Vidic Martina Martin, 13.9.1896 Spodnje Duplice (Polica), 5.1.1943
Vidmar Jakoba Jakob, 1911, Veliko Lipje (Hinje), 26.1.1943
Vldmar Jozeta Joze, anni 29, Malo Lipjc (Hinje), 31.12.1942
Vidmar Marije Janez, 6.1.1905 Hinje, 2.12.1942
Vidmar Jozefa Jozef, 23.2.1889 Velika Kostrevnica (Smartno pri Litiji), d. Slape, 8.12.1942
Vidmar Jozefa Jozef, 7.4.1913 Hlnje, 30.12.1942
Vidmar Jozefa Jozef, 29.7.1908 Zagorica (Dobrepolje), 4.1.1943
Vidmar Janeza Jozef, I. 1 I. 1907 Zagorica (Dobrepolje), 14.12.1943
Vidos Janeza Janez, 27.5.1905 Vidosi (Crnomelj), d. Dolenjske Toplice, 14.1.1943
Vidrih Janeza Alojzij, 14.3.1900 Zdenska vas (Dobrepolje) 14.1.1943
Vipavec Jurija Jozef, 12.9.1909 Tribuce (Crnomelj), 4.1.1943
Virant Franceta Franc, 21.1.1896 Gorenje Golo, 27.3.1943
Vodicar Joze, 10. 12.1901 Dvorska vas, 1943
Vosci Jozeta Evstahij, 1908, Vaseli, 31.1.1943
Volf Antuna Antun, 1909, Vrhovci (Trsce), 15.12.1942
Volf Gabrijela Antun, 1903, Trsce, 3.1.1943
Volf Jozefa Anton, 5.3.1900 Zurge (Osilnica), 2.12.1842
Volf Jurija Anton, 1879, Zurge (Osilnica), 11.12.1942
Volf Ignaca Blaz, 1896, Kraljev Vrh (Trsce), 23.12.1942
Volf Josipa Bozica, 21.12.1939 Goraci (Cabar), 25.8.1942
Volf Matije Cvetko, 23.11.1938 Muhovci (Cabar), 1942
Volf Emila Emil, 21.7.1922, Krasicevica (Gerovo), 3.12.1942
Volf Antuna Filip, 4.4.1896 Parg (Cabar), 30.11.1942
Volf Valentina Francisek, 27.11.1902 Crni Potok (Draga), 25.11.1942
Volf Mateja France, 1941, Smunkovica, 6.10.1942
Volf Grga Franjica, anni 63, Smrecje (Gerovo), 1942
Volf Franja Franjica, 7.5.1941 Goraci (Cabar), 1942
Volf Matije Franjica, 7.5.1941 Goraci(Cabar), 1942
Volf Antuna Franjo, 1890, Pozarnica  (Plesce), 22.12.1942
Volf Antuna Josip, anni 67, Goraci (Cabar), 1943
Volf Blaza Josip, 27.2.1924 Goraci (Cabar), 1942
Volf Franja Josip, 1923, Pozarnica  (Plesce), 7.1.1943
Volf Josipa Josip, 15.3.1892 Goraci (Cabar), 1.2.1943
Volf Jurija Jurji, 9.4.1877 Bezgarji (Osilnica), 20.11.1942
Volf Stjepana Juro, 1894, Krasicevica (Gerovo), 21.11.1942
Volf - Lipovac Grgura Francka, 1879, Goraci (Cabar), 29.11.1942
Volf Josipa Marija, 1885, Prezid, 19.8.1942
Volf Antuna Matija, 18.3.1866 Goraci (Cabar), 16.11.1942
Volf Milana Milan, anni 24, Krasicevica (Gerovo), 1942
Volf Stanislava Milovan, anni 16, Selo (Trsce), 1.6.1943
Volf Juraja Miroslav, 9.2.1885, Trsce, 13.11.1942
Volf Antona Olga, 28.12.1941 Zurge (Osilnica) 22.9.1942
Volf ? Pavao, anni 60, Okrivje (Plesce) 1942
Volf Juraja Petar, 1883, Selo (Trsce), 20.12.1942
Volf Franja Valentin, anni 36, Goraci (Cabar), 1943
Volf Josipa Valentin, 12.2.1909 Parg (Cabar), d. Draga, 1.12.1942
Volf Antona Vladimir, 5.10.1940 Zurge (Osilnica), 7.9.1942
Volk Franceta Rudolf, 6.6.1891, Brezovica (Semic), 6.4.1943
Vranesic Jurija Jozef, 13.5.1902 Tribuce (Adlesici), 12.1.1943
Vrecar Antona Anton, 16.11.1904 Orlje (Rudnik), 1.12.1943
Vrecar Janeza Jakob, 30.4.1891 Sadinja vas (Sostro), 30.1.1943
Vrecer Jakoba Jakob, anni 52, Zagradisce, 3.2.1943
Vrhovc Antona Anton, 11.7.1904 Razori (Dobrova), 18.11.1942
Vrlinic Steva Rade, 4.9.1918 Bojanci (Crnomelj), 30.12.1942
Vrscaj Jozefa Matei, 7.2.1909 Rodine (Crnomelj), 16.1.1943
Vrtar Janeza Janez, 5.8.191 1 Podturn (Dolenjske Toplice), 13.1.1943
Vrviscar Marka Marko, 5.2.1904 Radovica (Metlika), 24.11.1942

W
Wolf Antuna Antun, 1.4.1909 Vrhovci (Trsce), 15.12.1942
Wolf Matije Cvetka, 1939, Cabar, 15.9.1942
Wolf Antuna Filip, 1874, Parg (Cabar), 27.10.1942
Wolf Antuna Josip, 1878, Goraci (Cabar), 8.10.1942
Wolf Blaza Josip, 21.3.1924, Goraci (Cabar), 23.4.1943
Wolf Josipa Marijan, marzo 1942, Razloge (Delnice), 22.8.1942
Wolf Jurija Petar, 25.6.1883, Trsce, 20.12.1942
Wolf Antona Vladimir, 1940, Zurge (Osilnica), 7.9.1942

Z
Zabukovec Antona Anton, 1925, Koninj, 2.5.1943
Zabukovec Neze Alojzij, 7.4.1909 Cleveland (USA), d. Plosovo, 19.1.1943
Zabukovec Antona Alojzij, 23.10.1908 Zamostec (Sodrazica), 17.1.1943
Zabukovec Janeza Alojz, 1920, Velike Lasce, 31.1.1943
Zadnik Tomzía Franc, 9.10.1907 Cerknica, 15.1.1943
Zadnikar Jakoba Alojzlj, 14.10.1902 Ljubljana, 25.10.1942
Zadravec Jakoba Franc, 12.11.1909 Ljubljana, 31.12.1942
Zagorian Franciska Franc, 25.5.1890 Trbovlje, d. Malo Lipje, 19.11.1942
Zagorian Franca Franc, 18.3.1922, St. Vid (Fiume), 7.12.1942
Zaharija Mateja Ana, 1875, Podhum (Susak),g7.10.1942
Zajc Matije Jozef, 22.12.1897, Dolnja Paka (Crnomelj), 15.12.1942
Zajc Antuna Mihailo, anni 43, Goraci (Cabar), 3.1.1943
Zajec Janeza Stanislav, 2.5.1910 Knej (Rob), 17.12.1942
Zakrajsek Franciska Alojzij, 8.5.1921 Podkogelj (Velike Lasce), 12.12.1942
Zakrajsek Antona Edvard, 11.10.1912 Purkace (Rob), 23.11.1942
Zakrajsek Franca Franc, 1.10.1908 Krkovo (Velike Lasce), 27.11.1942
Zakrajsek Janeza Franc, 3.11.191 1 Krkovo (Velike Lasce), d. Borovec, 6.12.1942
Zakrajsek Mateja Jozef, 19.3.1912 Skufce (Bloke), 26.3.1943
Zalar Janeza Anton, 25.4.1905 Dolenje Otave (Sv.  Vid nad Cerknico), 6.1.1943
Zalar Janeza Anton, 28.2.1925 Mramorovo (Sv.  Trojica nad Cerknico), 12.12.1942
Zalar Jakoba Anton, 23.1.1900 Matena (Ig), 8.10.1942
Zalar Franciska Janez, 19.11.1897 Zalna, 1.1.1943
Zalar Janeza Jozef, 10.3.1888 Jurjevica (Ribnica), 4.3.1913
Zalar Lavrencija Matej, 16.9.1910 Preserje, 8.1.1943
Zavrtnik Lovra Lovro, 5.7.1862, Goraci (Cabar), 14.11.1942
Zbasnik Franja Alojz, ?, Parg (Goraci) (Cabar), 1942
Zbasnik Antuna Antun, 25.6.1908 Vrhovci (Trsce), 22.11.1942
Zbasnik Ivana Antun, 15.9.1886 Trsce, 2.11.1942
Zbasnik Valentina Antun, anni 33, Vrhovci (Trsce), 1942
Zbasnik Ivana Filip, 1.5.1937, Goraci (Cabar), 25.11.1942
Zbasnik Antuna Franjo, 3.3.1917, Vrhovci (Trsce), 5.6.1943
Zbasnik Franjo, Prezid, 19.1.1943
Zbasnik Josipa Izidor, 3.4.1889, Ravnice  (Trsce), 13.12.1942
Zbasnik Antuna Josip, 17.7. 1913 Vrhovci (Trsce), 20.11.1942
Zbasnik Izidora Marija, anni 2, Vrhovci (Trsce), 1942
Zbasnik Josipa Marija, luglio 1941, Vrhovci (Trsce), 26.8.1942
Zbasnik Antuna Vjekoslav, 4.8.1917 Vrhovci (Trsce), 8.4.1943
Zbasnik Franja Vjekoslav, 1.3.194 1, Vrhovci (Trsce), 17.8.1942
Zbasnik Stanistava Vjekoslav, 1919, Vrhovci (Trsce), 2.1.1943
Zdesar Jakoba Jakob, 1.5.1901, Dolenja vas (Polhov Gradec), 6.1.1942
Zeiko Jozeta Joze, 8.8.1923 Gric - Crnomelj, 18.12.1942
Zore Filipa Miroslav, 1924, Novo mesto, d. Hinje, 14.1.1943
Zorec Jozefa Franc, 30.8.1881 Sevno (Primskovo), 2.1.1943
Znimsek Mihaela Mihael, 4.11.1913 Orlje (Rudnik), 28.12.1942
Zupancic Antona Bruno, 22.7.1914 Trst, 28.12.1942
Zupancic Franciska Janez, 8.12.1891 Kriska vas (Visnja Gora)
Zupancic Janeza Joze, 1917, Ograja (Morava, Kocevje), 29.12.1942
Zupancic Alojzija Jozef, 3.3.1900 Gorenja vas (Sticna), 23.1.1943
Zupancic Matjie Jozef, 4.4.1905 Dole (Polica), 1.1.1943
Zupancic Lojzeta Lojzka, 1900, Vrbovec, 17.1.1943
Zupancic Jurija Matija, 21.2.1908 Sela (Crnomelj), 20.11.1942
Zupet Karla Franc, 1918, Zabukovje (Skocjan pri Turjaku), 30.11.1942

ZZ
Zagar Franja Agata, 1886, Tajcari (Prezid), 1942
Zagar Jakoba Anka, anni 54, Prezid 1942
Zagar Josipa Antun, anni 51, Vode (Gerovo), 1942
Zagar Juraja Antun, 12.6.1874 Ravnice  (Trsce), 16.12.1942
Zagar Miroslava Antun, 1891, Pozarnica  (Plesce), 19.11.1942
Zagar Petra Antun, 1863, Kotar (Prezid), 17.12.1942
Zagar Petra Antun, 1863, Prezid, 31.10.1942
Zagar Stjepana Antun, 16.2.1879 Vode (Gerovo), dicembre 1942
Zagar Jurija Blaz, 30.1.1902 Bezgarji (Osilnica), 5.1.1943
Zagar Juraja Ferdinand, 30.5.1888 Parg (Cabar), 1.1.1942
Zagar Filipa Filip, 1936, Tajcari (Prezid), 1942
Zagar Filipa Franjica, 1924, Tajcari (Prezid), 1942
Zagar Franja Franjo, agosto 1942 Arbe, 16.9.1942
Zagar Jureta Franjo, anni 42, Vode (Gerovo), 1942
Zagar Antuna Ivan, 23.3.1923 Ravnice (Trsce), 26.12.1942
Zagar Antuna Ivan 1.4.1920, Radovica (Fiume), 28.11.1942
Zagar Filipa Ivan, 1941, Tajcari (Prezid), 12.9.1942
Zagar Josipa Ivan, 4.1.1920 Ravnice  (Trsce), 1942
Zagar Izidora Ivan, 24.6.1870 Vrhovci (Trsce), 21.12.1942
Zagar Pavla Ivan, 7.3.1876 Goraci (Cabar), 24.11.1942
Zagar Josipa Ivanka, 1888, Selo (Trsce), 8.10.1942
Zagar Josipa Ivka, anni 89, Brinjeva Draga (Trsce), 1942
Zagar Janeza Janez, 30.11.1887 Iska vas (Ig), 21.11.1942
Zagar Blaza Josip, anni 22, Cabar, 1942
Zagar Ferdinanda Josip, 19.6.1903, Brinjeva Draga (Trsce), 31.1.1943
Zagar Franja Josip, anni 40, Gornji Zagari (Cabar), 22.12.1942
Zagar Josipa Josip, 14.3.1902 Brinjeva Draga (Trsce), 18.3.1943
Zagar Jakoba Jozefina, 4.11.1942 Arbe, 6.11.1942
Zagar Vjekoslava Marica, anni 2, Vrhovci (Trsce), 1942
Zagar Valentina Marjia, 1942, Vrbica, 17.9.1942
Zagar Janeza Matevz, 16.9.1891 Iska vas (Ig), 3.12.1942
Zagar Josipa Miljenko, aprile 1942, Vrhovci (Trsce), 5.9.1942
Zagar Ivana Mirko, 23.4.1941 Goraci (Cabar), 1942
Zagar Juraja Miroslav, 1862, Pozarnica (Plesce), 27.10.1942
Zagar Filipa Petar, 1934, Tajcari (Prezid), 28.11.1942
Zagar Antuna Stjepan, 15.12.1923, Vode (Gerovo), 11.12.1942
Zagar Jakoba Tereza, anni 24, Prezid, 1942
Zagar Jakoba Tereza, ottobre 1942 Arbe, 8.11.1942
Zagar Antuna Valentin, 13.11.1915 Ravnice  (Trsce), 18.10.1942
Zagar Juraja Vinko, 12.3.1896, Selo (Trsce), 4.11.1942
Zagar Ivana Vlado, 1930, Plesce, 1942
Zagar Josipa Vladimir, 27.7.1927 Ravnice  (Trsce), 20.5.1943
Zagar Ferdinanda Zorka, 3.6.191 1, Parg (Cabar), 29.11.1942
Zeleznikar Jozefa Matej, 31.1.1919 Selnik (Golo), 26.10.1942
Zeleznjak Ivana Stefan, 9.12.1901 Veselic Selo (Lipnik) d. Preloka, 24.11.1942
Zeljko Jozefa Jozef, 8.8.1923 Chicago (USA), d. Gric (Crnomelj), 18.12.1942
Zerjavic Toma Fridrih, 1892, Vrhovci (Trsce), 5.1.1943
Zidan Jakoba Janez, 22.8.1887 Bizovik (Ljubljana), 28.11.1942
Zbogar Janeza Martin, 11.11.1911 Businja vas (Suhor), 3 1.12.1942
Znidarsic Janeza Alojzij, 30.5.1923 Blocice (Grahovo pri Cerknici), 10.1.1943
Znidarsic Jozeta France, 12.11.1911 Grahovo pri Cerknici, 7.1.1943
Znidarsic Franciska Janez, 28.11.1909 Dane (Stari trg pri Lozu), 13.12.1942
Znidarsic Janeza Janez, 26.4.1894 Iga vas (Stari trg pri Lozu), 28.11.1942
Znidarsic Antona Jozef, 1905, Hrusica (Sv. Vid nad Cerknico), 12.1.1943
Znidarsic Franciska Jozef, 19.2.1913 Dane (Stari trg pri Lozu), 6.12.1942
Znidarsic Milan, 9.4.1922 Iga vas (Stari trg pri Lozu), 9.12.1942
Zumbergar Antona Anton, 12.5.1908 Lanisce (Smarje - Sap), 20.11.1942
Zupec Karla Franc, 30.11.1921 St. Rupert, 30.11.1942
Zupec Mateja Janez, 24.12.1910 Materia (Ig), d. Iska vas, 18.12.1942
Zurga Luke Jozef, 5.5.1900 Kozarisce (Stari trg pri Lozu), 2.10.1942
Zuzek Franceta Karel, 1911, Cilpoh (Trebelno), 30.12.1942


I morti negli altri campi alle dipendenze o di competenza della II ArmataLe fonti:
Gli elenchi dei deceduti sono stati redatti sulla base di elenchi già pubblicati e dai cataloghi dell'Archivio arci-diocesano di Lubiana e facendo riferimento ai fondi delle forze di occupazione italiane, agli elenchi delle associazioni di ex-combattenti ed ex-deportati della Slovenia e agli elenchi dell'ex-distretto di Cabar.

pubblicati in Tone Ferenc, Rab, Arbe, Arbissima. Confinamenti-rastrellamenti-internamenti nella provincia di Lubiana 1941-1943. Documenti, Istituto di Storia moderna, Ljubljana 2000.